LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt i pedagogik med fokus på arbete i grundlärarprogrammet

  • Skola & utbildning

Kalmar

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sju institutioner. Denna anställning är placerad vid institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP) som är representerad vid både campus Kalmar och campus Växjö. Inom institutionen bedrivs forskning inom flera områden med relevans för pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete: exempelvis interaktion i klassrummet, elevers lärande, konflikthantering, mobbning och grupprocesser, lika villkor, bedömning och betygssättning, lärares arbete och ledarskap i skolan, barns och elevers läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens didaktik, specialpedagogik samt värden och normer i förskolans och skolans praktik. Det mest omfattande uppdraget för DLP är att medverka i lärarutbildningarna i Kalmar och Växjö. Stora delar av förskoleprogrammet och grundlärarprogrammets tre inriktningar är förlagda till institutionen som också ansvarar för vissa kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK-kurser) inom övriga lärarprogram. Vidare undervisar institutionens lärare i handledarutbildning och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med kommuner, enskilda skolor och skolområden genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag från myndigheter. Ämnesområde för befattningen: Pedagogik Placeringsort tillsvidare: Kalmar Anställningens omfattning: Anställningen gäller tillsvidare och på heltid med tillträdesdag 1 januari 2022 eller efter överenskommelse. Arbetsbeskrivning: Kursarbete i de lärarutbildningskurser som berör grundlärarprogrammet inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU) men det kan också ingå undervisning inom andra verksamhetsområden. Det ingår att verka i våra arbetslag där vi arbetar med forskning och utveckling i nära samarbete med studenter och yrkesverksamma lärare. I anställningen ingår att genomföra utbildning i institutionens kurser, samverkan samt utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår främst undervisning inom lärarutbildning på grundnivå och då inom grundlärarprogrammet. I arbetsuppgifterna kan det ingå handledning av uppsatser/självständiga arbeten. Även fristående kurser, uppdragsutbildning och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom VFU-området. Undervisningen bedrivs till största delen på svenska, men viss undervisning kan komma att ske på engelska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning i både Kalmar och Växjö ingår i tjänsten. Behörighetskrav Behörig att anställas som adjunkt är den som har lärarexamen, har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt magisterexamen i pedagogik eller annat för anställningen relevant samhällsvetenskapligt ämne samt har kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Examensbevis ska bifogas ansökan. Ansökningar utan bifogade examensbevis för grundutbildning och magisterexamen kommer inte att beaktas. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad med avseende på såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt är graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av lärarutbildning. Meriterande i övrigt: - Samarbetsförmåga och flexibilitet - Administrativ kompetens - Erfarenhet av undervisning inom högskola - Erfarenhet av undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som, genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Ange löneanspråk i din ansökan. Välkommen med din ansökan senast 18 oktober 2021! Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Linnéuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!