LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger: - Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer. - Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. - Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. - Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande. Arbetsplatsbeskrivning Björkhagens skola är en kommunal F-9 skola som ligger söder om söder, mitt i grönskan på gränsen till Nackareservatet. Skolan har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek och aktiviteter. I närheten finns Björkhagens tunnelbanestation som innebär att det är lätt att förflytta sig bl.a. till staden kulturombud. Idag är elevunderlaget ca 980 elever och vi är ca 120 medarbetare som arbetar i årskursvisa arbetslag. Mottot för vår skola är kunskap och hjärta. Det innebär att för oss står barnens utveckling i centrum och vi skapar en trygg miljö där vi känner gemenskap och kan utvecklas. Genom att inspirera och skapa nyfikenhet, möta eleverna där de är och utifrån deras egna förutsättningar, skapar vi en skola där alla kan lyckas och nå långt i sin kunskapsutveckling. För att lyckas med vårt uppdrag har vi på djupet förstått att det är genom samarbete vi erbjuder den bästa skolgången för våra elever. På Björkhagens skola är arbetet tillsammans överordnat individen och samarbetskulturen är synlig och självklar. Vi har utvecklat en organisation och arbetssätt som möjliggör för våra pedagoger att samarbeta kring eleverna i både arbetslag och ämnesteam.                       Läs mer på https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/bjorkhagens-skola-f-9/ Björkhagens skola söker utbildad lärare mot fritidshem som aktivt vill delta i skolans utvecklingsarbete med utgångspunkt från de aktuella styrdokumenten. Nu har du en chans att bli en av oss! Vi söker dig som vill arbeta i team tillsammans med kompetenta lärare, fritidspedagoger/lärare mot fritidshem, förskollärare och barnskötare som aktivt vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Vi arbetar målmedvetet och systematiskt baserat på ett årshjul utifrån LGR 11 kapitel 4 samt centrala innehållet som en kvalitetssäkring i undervisning och verksamhet. Som lärare mot fritidshem på Björkhagens skola i åk F-3 har du ansvar för att utifrån våra styrdokument planera, genomföra och följa upp verksamheten både enskilt och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Tjänsten omfattar arbete i fritidshem för elever i åk F-3 och i det arbetet ingår uppdrag i fritidsverksamheten, rastverksamheten och i skolsamverkan.     Kvalifikationer Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem.  Flexibel, lösningsorienterad och samarbetsvillig är några egenskaper vi värdesätter. Vi ser att du har erfarenhet av att göra pedagogiska planeringar. Vi ser att du värnar om fritidshemmet och dess verksamhet samt ska kunna leda en barngrupp i olika aktiviteter, såväl utom som inomhus. Du ska även kunna vägleda barnen i sociala samspel. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden. Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen.  Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!