LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karolinska Inst

Postdoktor i molekylär neurodegeneration

  • Skola & utbildning

Stockholm

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet? Svenningsson-labbet är en translationell och tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar rörelsestörningar, särskilt Parkinsons sjukdom och depression. Vi använder cell- och djurmodeller och analyserar prover och biopsier från patienter. Våra mål är att förstå de molekylära mekanismerna som ligger till grund för sjukdomstillstånd och att identifiera nya biomarkörer och medicinskt relevanta terapeutiska mål. På kliniken gör vi longitudinella studier av kohorter av patienter med Parkinsons sjukdom och andra rörelsestörningar, för att bedöma både motoriska och icke-motoriska symptom. Vi utför också kliniska prövningar med nya farmakologiska behandlingar. Din roll Vi söker en mycket motiverad postdoktor, med ett intresse för translationell neurovetenskap och en stark bakgrund inom molekylärbiologi för att vara involverad i ett eller flera projekt som undersöker de molekylära mekanismer som ligger till grund för Parkinsons sjukdom och dess behandlingar. Läs några av våra senaste tidningar https://www.svenningssonlab.com/publications/.  Postdoktorn kommer att använda molekylärbiologiska metoder för att utveckla cellmodeller för att studera molekylära händelser som ligger till grund för neurodegeneration vid experimentell parkinsonism och dess behandlingar som kan inkludera genbaserade, GPCR-medierade eller anti-proteinopati-baserade tillvägagångssätt. Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten avsevärt kan bidra till planering och hantering av sina projekt, såväl som att skriva manuskript och vara aktiv i granskningsprocessen. Vem är du? Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande. Krav: - Doktorsexamen i neurovetenskap eller molekylärbiologi - företrädesvis examen under de senaste 2 åren - Huvudförfattare i minst 2 fackgranskade publikationer - Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker, som t.ex. molekylär kloning, PCR -tekniker och cellulära kulturer - Omfattande erfarenhet av dataanalys och datapresentation - Hög självmotivation och självständighet - Arbeta bra med andra i ett team - Villighet att övervaka eller dela erfarenheter med studenter - Mycket goda kunskaper i engelska i skrift och tal Önskad kunskap och erfarenhet: - Studier i olika cellmodeller inklusive primära neuronala kulturer - Signaltransduktionsanalyser - Fluorescerande och konfokal mikroskopi Vad erbjuder vi? En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård. Placering: Solna https://ki.se/en/cns/department-of-clinical-neuroscience https://ki.varbi.com/center/tool/position/425566/edit/tab:2/ https:/www.svenningssonlab.com/   Ansökan Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska: - En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete - En komplett publikationslista - En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 september 2021. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Karolinska Inst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!