LetsGig & Mecenat
Gigg från: Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Inst

Mikaelgårdens skola söker rektor

  • Övrigt

Södertälje

Mikaelgården söker en rektor för sin waldorfskola. Vi har en vision om att ge varje barn goda förutsättningar att utvecklas på bästa sätt oavsett svårigheter. Utifrån rätt till utbildning och ett gott liv försöker vi alltid se till möjligheter där barnet hela tiden är i centrum. Mikaelgården resursskola är en Waldorfskola där även ett Läkepedagogisk perspektiv inkluderas. Här samverkar den vackra omgivningen, den sociala miljön och de pedagogiska insatserna som en helhet för att ge barnet en god chans till utveckling. Våra elever har ofta olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi arbetar utifrån en antroposofisk värdegrund med människan i centrum. Vi har tillstånd att bedriva en timplanlös skola. Detta ger lärarna en unik möjlighet att arbeta ämnesövergripande utifrån elevernas behov, vilket också är viktigt att använda sig av i lärandeprocesserna. Skolan har ett nära samarbete med Mikaelgårdens boenden; Hv B och LSS, där flertalet elever bor under veckorna. Mikaelgårdens trädgård, park och inomhusmiljöer har designats för att ge människan möjlighet att må bra, lära och utvecklas i sin takt. I linje med den läkepedagogiska utgångspunkten praktiserar vi som komplement lågaffektivt bemötande, MI, tydliggörande pedagogik mm. Som medarbetare i ledningsgruppen erbjuds du ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Det är ett rikt och ansvarsfullt arbete med många spännande utmaningar och möjlighet till personlig utveckling. Du kommer ha ett nära samarbete med skolans skolchef som arbetar med kvalité, struktur och organisationsfrågor. Vi har ett väl sammansatt elevhälsoteam med psykolog som har NPF inriktning samt nära samverkan med en barnpsykiatriker. Du kommer även ha god kontakt med både HVB-, och LSS- föreståndare i organisationen kring eleverna. Att arbeta i team kring barnen ser vi som en förutsättning för god kvalité och bra arbetsmiljö för de som är ytterst ansvariga i verksamheten. Dina arbetsuppgifter: I rollen som rektor ingår att ha det övergripande pedagogiska ansvaret för Miklagårdens skola. I skolan arbetar ca 18 medarbetare. Du leder verksamheten mot uppsatta mål och visioner genom det systematiska kvalitetsarbetet och organisationens styrdokument. Rektorsbefattningen är reglerad i skollagen, vilket medför att inom ramen för operativt arbete inkluderas att styra i enlighet med läroplaner och skollagen. Du säkerställer en välfungerande ledningsstruktur och processer som skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och utveckling. I rollen som rektor är det viktigt att du har förståelse för skolans förutsättningar och har förmågan att hålla dig inom givna budgetramar. Du har personalansvar och inspirerar, coachar och motiverar dina medarbetare. I rollen ingår kontakt med kommuner och myndigheter Du håller dig à jour med forskning inom det pedagogiska området och är påläst i det senaste inom skolvärlden. Vi ser gärna att du har en inblick i eller är intresserad av waldorfpedagogik och läkepedagogik. Rektorn utses av styrelsen och rapporterar till Verksamhetschefen. Tjänsten omfattar heltid och löper tillsvidare. Önskvärda Kvalifikationer: · • Relevant examen · • Pedagogisk erfarenhet. · • Erfarenhet av ledande roll. · • Vi ser att det är en fördel om du har erfarenhet från Waldorfskolan och att det finns ett intresse för det läkepedagogiska synsättet. · • Du är en van förhandlare med god arbetsrättslig kompetens. Du har erfarenhet av att söka tilläggsbelopp och det faller naturligt att samverka med kommuner, myndigheter och andra intressenter/leverantörer. · • Som person är du stabil och driver frågor med både tydlighet, integritet och diplomati. Detta är avgörande i rollen. Du är social och utåtriktad med en stor förmåga till analys och eftertänksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utdrag ur polisregister kommer att begäras före anställning. Vi tillämpar lönesättning utifrån en fast lönestege som följer kollektivavtal. Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Antagning och intervjuer sker fortlöpande. Ansökan innehållande ett kort personligt brev, CV och referenshänvisning, eventuella frågor mailas till: martin.fogelqvist@mikaelgarden.se

Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Inst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!