LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro Universitet

Amanuenser morfologi

  • Skola & utbildning

Örebro

Vi söker amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Medicinska vetenskaper. Bakgrund Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjas 2011 genomgått en stark utveckling och amanuensverksamheten har blivit en viktig del i läkarprogrammet för att erbjuda extra undervisningstillfällen för studenterna inom programmet. Arbetsuppgifter Vi söker amanuenser i medicin med uppgift att under höstterminen 2021 och vårterminen 2022 undervisa och handleda studenter på Läkarprogrammets Medicinsk temakurs 1 i morfologi (anatomi, histologi, embryologi) med tvådimensionell undervisning i powerpoint och tredimensionell undervisning vid visualiseringsbord. Undervising sker även på Medicinsk temakurs 2. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas amanuensen bedriva egna studier. Vi söker amanuenser till: Morfologi: • Två dimensionell undervisning genom power point • Tre dimensionell undervisning via visualiseringsbord Kvalifikationer För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§), att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet och att du har alla examinationer på Medicinsk temakurs 1 och 2 godkända samt att du vid ansökningstillfället är antagen lägst på Medicinsk temakurs 3. Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter. Information Anställningen är 7.5 %, under HT21 och VT22. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal. Amanuenser får anställas för ett år i taget, med möjlighet till förlängning den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Samordnande amanuens inom två dimensionell undervisning Markus Malek Bitar, e-post: markus.malek.bitar@oru.se, samordnande amanuens inom tre dimensionell undervisning Erik Sunnefeldt, e-post: erik.sunnefeldt@oru.se , enhetschef Ida Schoultz 019-30 32 09, e-post: ida.schoultz@oru.se eller biträdande programansvarig för läkarprogrammet Magnus Grenegård, 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegård@oru.se.   Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag) Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Sista ansökningsdag är 2021-04-20. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Örebro Universitet

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-20
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!