LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå Universitet

Vikarierande universitetslektor i ortopedi, 5 mån

  • Skola & utbildning

Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet ortopedi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska men engelska kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom ortopedi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp och tillsammans med annan lärare samordna undervisningen på studieorten på läkarprogrammets termin 8. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av studierektor/kurssamordnare (el dyl) kan ingå. Anställningen är tidsbegränsad 210901 -220131 på heltid. Stationeringsort är Sundsvall, men arbete på annan ort kan förekomma. Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i ortopedi vid Region Västernorrland, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i ortopedi är specialistläkarbevis i ortopedi ett krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska. Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram. Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning. För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom ortopedi samt dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet ortopedi. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet. En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Viktning av bedömningsgrunder Vid tillsättning kommer pedagogisk skicklighet att viktas högst (2). Därutöver kommer vetenskaplig skicklighet samt graden av administrativ skicklighet, klinisk skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet viktas lika (1). Beskrivning av bedömningsgrunder Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i ortopedi. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. Den sökande förväntas uppvisa viss pedagogisk verksamhet i en omfattning som motsvarar genomförd undervisning på minst 50 timmar. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i ortopedi. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution (ALT. annat lärosäte) än den/det institution/lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter. Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.  Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens. Ansökan Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 2021-06-13. Din ansökan ska innehålla: - Personligt brev inklusive kontaktuppgifter - CV/meritförteckning - Publikationsförteckning - Kontaktuppgifter till minst två referenser Välkommen med din ansökan!   Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Umeå Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!