LetsGig & Mecenat
Gigg från: Eskilstuna kommun

Utvecklingsdriven rektor till Gökstensskolan en F-9 skola

  • Övrigt

Eskilstuna

Vill du leda en stabil skola till nästa nivå? Är du en trygg, utvecklingsdriven och inspirerande ledare med god förmåga att vara lyhörd? Personalen på Gökstensskolan vill leda utvecklingen till nästa nivå frågan är om du vill vara med? Gökstensskolan ligger mitt i fina Torshälla ungefär en mil utanför Eskilstuna. Hos oss går cirka 850 elever från förskoleklass till årskurs nio och här arbetar ungefär 100 medarbetare. Vi har närhet till både kultur och natur och vi har en väletablerad samverkan med många olika aktörer i samhället. Vi ser att samverkan, fokus på de entreprenöriella kompetenserna och ämnesövergripande arbetssätt ökar elevers motivation och skapar goda förutsättningar för våra elevers utveckling. Skolans personal har hög kompetens och vi har en stark elevhälsa med goda kunskaper om hur vi kan hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Vi är också en skola med hög andel legitimerade lärare. Goda relationer är ett signum på skolan och vi utgår alltid från den goda intentionen. Vi fokuserar på ett tydligt ledarskap i klassrummet och tydliga strukturer för en god arbetsmiljö för alla. På högstadiet arbetar vi med socialpedagoger som framförallt stöttar eleverna i deras sociala utveckling. ARBETSUPPGIFTER Som rektor har du fullt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Uppdraget innebär att: • Leda utvecklingsarbetet för skolans verksamheter. • Säkerställa att planering, genomförande och uppföljning följer nationella och lokala styrdokument. • Ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet och vidareutveckling av verksamheterna. • Att leda elevhälsoarbetet och det hälsofrämjande samt förebyggande arbetet på skolan. • Ansvara för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. • Ansvara för planering och uppföljning av budget. Målet är att bibehålla en ekonomi i balans. Du samarbetar med två biträdande rektorer (en för årskurs F-6 och en för 7-9). Till stöd i ditt arbete finns till exempel HR-enheten, ekonomienheten och andra specialistfunktioner inom barn- och utbildningsförvaltningen samt övriga kommunen. Din närmsta chef är en av våra områdeschefer för kommunens grundskolor. Det finns också gemensamma nätverk för rektorer inom grundskolan. Som ny rektor kommer du att ingå i kommunens introduktionsprogram för nya chefer där du bland annat får gå vår utbildning i Modigt ledarskap. KVALIFIKATIONER Dina formella kompetenser är viktiga men dina personliga egenskaper har stor betydelse för vår organisations framgång och därför kommer vi lägga stor vikt vid dem. Vi vill att du som söker är en ledare med ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor. Du har ett synligt, pedagogiskt, verksamhetsnära och utvecklingsinriktat ledarskap, med fokus på varje enskild elevs lärande. Som person arbetar du bra med och är lyhörd inför andra människor. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du konstruktiva arbetssätt som fokuserar på delaktighet och innovativa lösningar. Du leder, motiverar och förser andra med stöd och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Vi ser att du har en god förståelse för din roll som skolledare och kan se till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har ett starkt pedagogiskt fokus och brinner för att utveckla och förbättra verksamheten för elever och personal i en lärande organisation. Vi söker dig som har: • En akademisk examen med pedagogisk inriktning. • Minst tre års erfarenhet inom läraryrket. • Minst tre års aktuell erfarenhet som skolledare (rektor eller biträdande rektor) med ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. • Pågående eller slutförd rektorsutbildning. • Goda kunskaper om elevhälsans uppdrag. • Vana av att använda IT i ditt dagliga arbete. • Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har: • Erfarenhet av arbete på en större skolenhet som liknar Gökstensskolan. • Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Eskilstuna kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!