LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Data Scientist, Stockholm

  • IT & programmering

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: ca. 1 år - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Uppdragsstart: Enl. ök. - Omfattning: 100% - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Bakgrund I uppdraget som Data Scientist ämnar du arbeta med framtagande av prediktiva modeller samt i design och implementering av en pipeline och ett ramverk som sätter dessa modeller i produktion. Viktig aspekt är kvalitet (så som robusthet, träffsäkerhet, loggning samt reproducerbarhet) i hela värdekedjan samt systemdesignen. Plattformar och tekniker/språk som används i projektet är Python, Docker/Kubernetes/Open Shift. Versionshantering av kod och CI/CD-processen hanteras i Git Lab. Du kommer att tillhöra ett projektteam bestående av Data Scientists, Data Engineers, integrationsutvecklare samt Dev Ops-resurser. Arbetsuppgifter - Designa, implementera och vidareutveckla applikation för flaskhalshantering och budfiltrering. Utveckla och driftsätta nya modeller samt följa upp kvalitet. Dina goda kunskaper inom optimering kommer väl till pass här. Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning av leverantör och konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Vi ser att kandidaten minst har en master i matematik eller statistik alternativt är civilingenjör mot data, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande. - Minst 5 års erfarenhet av praktiskt arbete med tillämpningar av optimeringsstrategier för att lösa olika typer av optimeringsproblem. - Minst 3 års arbetslivserfarenhet av CI/CD-verktyg och med automation. - Minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling i Python. - Kandidaten måste vara kommunikativ och uttrycka sig väl på såväl svenska som engelska i både tal och skrift. Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav): - Högre utbildningsnivå än ovan nämnda skallkrav, såsom doktorsexamen - Minst 1 års arbetslivserfarenhet av applikationsutveckling för kontrollrumsmiljö - Minst 1 års arbetslivserfarenhet av driftsättning av applikationer med hjälp av containerteknik. - Minst 1 års erfarenhet av arbete i SQL samt grundläggande kunskap om databaser - SAFe eller liknande agil certifiering Annat Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav. - Det är viktigt att sökande är driven med en förmåga att själv hitta förslag till förbättringar och nya lösningar. Att kunna förklara och visualisera komplexa samband på ett enkelt och pedagogiskt sätt värderas högt, likaså ett intresse av elmarknad och kraftsystem. Du ska ha mycket goda kommunikations- och samarbetsförmågor. ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!