LetsGig & Mecenat
Gigg från: Skanska Sverige AB

Klimatspecialist

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Klimatspecialist – utveckling, innovation och affärer Skanskas löfte är att bygga ett bättre samhälle. Vi har bestämt oss för att vara den ledande hållbara samhällsutvecklaren. Vårt arbete utgår från att vi ska vara klimatneutrala år 2045, en vision om nära noll miljöpåverkan och att bidra till hållbar stadsutveckling. Tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners leder vi utvecklingen för att bygga ett bättre samhälle. Supportfunktionen Hållbar affärsutvecklings uppdrag är att tillsammans med linjen driva ett affärsfokuserat hållbarhetsarbete. Vi är cirka 45 specialister inom olika hållbarhetsområden som bidrar till hållbara affärer som bygger ett bättre samhälle inom infrastruktur, byggnader och produktion av asfalt och betong. Eftersom Skanska har höga klimatambitioner och många spännande projekt och utvecklingsarbeten stärker vi i Hållbar affärsutveckling upp vårt team med fler specialister med klimatkompetens. Fokus är att jobba med Skanskas klimatomställning och driva och stötta processer inom utveckling och innovation, affärer och spetsprojekt. Placeringsort är Stockholm, Göteborg eller Malmö och resor förekommer även om vi idag jobbar mycket digitalt. Tack vare dig tar vi kliv framåt mot klimatneutralitet I rollen som klimatspecialist söker vi dig som vill göra skillnad och säkra att Skanska är ledande inom klimat och att vi fortsätter att driva på bygg- och anläggningssektorns klimatomställning i linje med färdplanen. Du vill ha en betydelsefull roll på vår klimatresa genom att hitta effektiva arbetssätt, lösningar och processer som kan skalas upp till fler projekt och verksamheten i stort. Exempel på uppdrag är ambitiösa projekt som vill ha stöd i processer och val av åtgärder för att nå klimatneutralitet eller certifiera sig inom Noll CO2. Utvecklingsarbete som pågår är inom LCA, EPD, digitalisering, klimatdeklaration, cirkulära lösningar, kolsänkor och negativa utsläpp, processer och arbetssätt i tidiga skeden för att integrera klimat i våra affärer. Andra uppdrag är att driva och samverka i interna och externa Fo U-projekt inom strategiskt viktiga frågor inom klimat, digitalisering och affärsutveckling. Samt att delta i remisser från myndigheter och som klimatspecialist vara med i dialoger och anbud med kunder och leverantörer. Som klimatspecialist är du med i tidigt skede och driver, stöttar och ger råd i dina uppdrag och bryter ny mark. Du arbetar nära verksamheten och med vårt engagerade team av specialister för att tillsammans hitta lösningar och arbetssätt. Du inspirerar, konkretiserar och arbetar strukturerat mot klimatmål Vi söker två klimatspecialister som har erfarenhet av strategiskt eller praktiskt klimatarbete, gärna i bygg- och anläggningssektorn, och som vill driva utveckling mot klimatneutralitet. Din utbildningsbakgrund är civilingenjör, en utbildning inom hållbarhet eller annan relevant utbildning. I ena rollen bör du ha några års erfarenhet och är intresserad av att räkna på effekter av klimatåtgärder, har jobbat med verktyg för klimatberäkningar och ett plus är att du har erfarenhet av nya Noll CO2 och anläggningsprojekt för Trafikverket. Du kan ha en teknisk bakgrund från bygg gärna som konstruktör. I den andra rollen är du mer senior och har flera års erfarenhet av utvecklingsarbete inom klimat, förändringsledning och strategiskt klimatarbete, med syfte att integrera klimat i organisation, arbetssätt, processer, system och affärer. Du har erfarenhet av klimatberäkningar. Dessa roller ställer krav på din strukturella, analytiska och kommunikativa förmåga, samt att du är trygg i att bryta ny okänd mark. För båda rollerna behövs att du kan driva egna uppdrag och vill ha en löpande dialog med andra specialister och ditt team. Du är flexibel och lyssnande för att få rätt förankring, samtidigt som du är uthållig i att driva dina frågor. Du har lätt för att uttrycka dig muntligt och skriftligt och har förmågan att kommunicera affärsnyttan med hållbarhetsarbetet. Vill du vara med och skapa ett klimatneutralt samhällsbyggande? Vi är nyfikna att höra mer om dig! Sök redan idag, eller senast 16 januari. Har du några frågor om tjänsten, vänligen kontakta gruppchef Agneta Wannerström i Stockholm tel 010-448 15 29. För frågor om rekryteringsprocessen HR Business Partner, Kristina Groth. Välkommen med din ansökan! Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska. Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!

Skanska Sverige AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!