LetsGig & Mecenat
Gigg från: NCC AB

Kvalitets- och processsamordnare till Västlänken

  • Bygg & anläggning

Göteborg

E05 Korsvägen- som är en del av Västlänken- är ett av Sveriges mest komplexa och spännande infrastrukturprojekt, och det utförs mitt i Centrala Göteborg. NCC har gått samman i ett joint venture med den tyska tunnelentreprenören Wayss & Freytag. Det innebär att vi har en mycket internationell miljö, där arbetsspråket oftast är engelska. Projektet genomförs i samverkan med beställarorganisationen (Trafikverket), vilket innebär ett öppet och transparent arbetssätt. Som kvalitets- och utvecklingssamordnare har du en viktig roll i att tillsammans med projektorganisationen säkerställa att tunneln och dess dokumentation motsvarar kraven enligt kontraktet, samt att vi levererar projektet på ett resurs- och flödeseffektivt sätt. Kvalitetsarbetet på E05 Korsvägen är uppdelat i två delar • Produktkvalitet som avser att säkerställa att alla våra konstruktioner samt dokumentationen av dessa uppfyller ställda krav och överlämnas enligt kontraktet. • Kvalitetsstyrning av verksamheten som avser att säkerställa att projektets arbetssätt, (processer och rutiner) är väl fungerande, dokumenterade och implementerade, samt att vi ständigt strävar efter att utveckla och förbättra dem. Som kvalitets- och utvecklingssamordnare är din viktigaste uppgift att fungera som ett stöd för våra olika produktionsblock i det kvalitetsarbete som åligger dem, medverkar vid upprättandet av rutiner och arbetssätt samt säkerställer att kommunikationen inom vårt kvalitetsnätverk fungerar bra och att alla är väl införstådda med vilka arbetssätt som gäller och att förutsättningarna för att utföra dem är på plats. Att arbeta med produktkvalitet innebär att kontinuerligt följa upp att vi har ett samförstånd med kunden när det gäller vad som ska levereras, när, på vilket sätt och till vilka ytor och att detta finns tydligt dokumenterat. Utifrån detta är det din uppgift att stötta produktionen genom att följa upp att våra arbetssätt efterlevs och att leveranserna fungerar, och vid behov stötta och samordna insatser och utbildningar på kvalitetsområdet Arbetet med kvalitetsledning innebär att stötta i arbetet med att utveckla den övergripande beskrivningen av projektets arbetssätt och processer (projektets kvalitetsplan), samt att arbeta med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar inom alla delar av projektet. I rollen ingår att bidra i arbetet med att identifiera förbättringsområden, föreslå åtgärder och att med eget ansvar driva utvalda förbättringsåtgärder i syfte att öka effektivitet och samsyn. I rollen ingår även samordning av revisioner på projektet, såväl interna som externa. Som person bör du vara noggrann och strukturerad, och kunna fördjupa dig i detaljer avseende till exempel krav när det behövs. Det är viktigt att du trivs med att fullfölja saker hela vägen till leverans. Du måste också kunna lyfta blicken och planera framåt, och se vad som behöver göras nu för att minimera utmaningar längre fram. Rollen innebär också att motivera andra att arbeta på rätt sätt, och därför bör du ha god förmåga att kommunicera pedagogiskt för att skapa förståelse och tydlighet. Vi tror att du drivs av en lust att hitta förbättringar som gör skillnad. Placering på projektkontoret vid Korsvägen (kontorsmiljö), men även besök på byggarbetsplatserna. Vi erbjuder Här på NCC erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö. Vi har en bra variation på arbetsplatser där du kommer att möta olika typer av utmaningar och snabbt få möjlighet till ansvar. Hos oss är det du som påverkar din utveckling. Kontakt Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dock inte senare än 2021-04-11. För frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-Partner Sebastian Hårdh på sebastian.hardh@ncc.se Varmt välkommen med din ansökan!

NCC AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!