LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Väg- och Transportforskningsinst

VTI söker vikarierande forskningschef – inriktning mot miljöområdet

  • Övrigt

Göteborg

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med ca 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Institutet har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. Till miljöenheten med 15 medarbetare söker vi nu en forskningschef. Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med placering i Göteborg eller Linköping. Enheten forskar om transporter och deras klimat- och miljöpåverkan samt hur den negativa påverkan kan avhjälpas. Enheten arbetar både med grundläggande kunskapsutveckling och mer tillämpade projekt och frågor som griper över flera vetenskapliga discipliner i nära samverkan med myndigheter och andra nationella och internationella aktörer. Aktuella forskningsfrågor rör exempelvis styrmedel för hållbara transporter, energi- och bränslefrågor, klimatanpassning, emissioner av luftföroreningar och luftkvalitet inklusive mikroplast från däck och vägslitage, buller och ljudmiljö samt väg- och gatuutformningens effekter på miljön. Enheten forskar även om transportplanering, juridik samt interaktionen mellan infrastruktur och landskap. Om tjänsten Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med placering i Göteborg eller Linköping. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att, utifrån VTI:s verksamhetsmål, leda och utveckla enhetens verksamhet och personal. Som chef har du ansvaret för att, tillsammans med dina medarbetare, generera nya forskningsidéer samt att initiera och genomföra olika vetenskapliga projekt och satsningar. Du ansvarar för enhetens vetenskapliga kvalitet, projekt och strategier. Tjänsten innebär också eget deltagande i och ledning av forskningsprojekt samt kontakter med uppdragsgivare. Du har personal- och ekonomiansvar. Som forskningschef är du en aktiv företrädare för VTI och enheten när det handlar om samverkan i såväl nationella som internationella sammanhang. Du rapporterar till chefen för avdelning Samhälle, miljö och transporter och ingår tillsammans med övriga forskningschefer i avdelningens ledningsråd. Din profil Du har akademisk bakgrund, med doktorsexamen eller motsvarande, inom ett för tjänsten relevant forskningsområde. Har du forskat inom området efter doktorsexamen är det en merit. Du har ett välutvecklat nationellt och internationellt nätverk inom området. Du har erfarenhet av att arbeta i en uppdragsfinansierad organisation och är van att söka forskningsmedel. Du har erfarenhet av ledarskap, antingen som chef eller som projektledare för större projekt med ansvar för ekonomi och resursplanering. Särskilt meriterande är om erfarenheten har förvärvats i en uppdragsfinansierad organisation. Arbetet kräver god social förmåga, och intresse för marknadsföring och affärsmässiga kontakter. Du är därför en god kommunikatör och har goda språkkunskaper i svenska och engelska. Mer information Ytterligare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Mattias Haraldsson, 0709-430125. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco eller Thomas Lundberg, ST vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.vti.se Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Ansökan Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Vikarierande forskningschef – miljö”, dnr 2021/0176-3.1 och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se. Sista ansökningsdag är 13 april 2021.

Statens Väg- och Transportforskningsinst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!