LetsGig & Mecenat
Gigg från: Hansson & Partners i Sverige AB

Ekonomidirektör

  • Övrigt

Falun

Vår värdegrund Ö-R-A står för Öppenhet, Respekt och Ansvar. Genom att efterleva och förverkliga Region Dalarnas värdegrund bidrar vi alla till att Region Dalarna är en eftertraktad arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Hos oss arbetar cirka 8 500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är regionens största arbetsgivare och en viktig del av Dalarnas utveckling. Vi finns från Idre i norr till Krylbo i söder. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, patientnämnd, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Region Dalarna är organiserade i 11 förvaltningar där Ekonomienheten organisatoriskt är placerad under regionstyrelsens förvaltning. Vi omsätter drygt 12,5 miljarder kronor. Vår framtidsvision: Vi mår bra – i hela Dalarna! Läs mer om vår vision och våra mål i: Regionplan 2022-2024 Region Dalarna söker EKONOMIDIREKTÖR Därför ska du välja Region Dalarna Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad för Dalarnas invånare. Dalarna är en plats där människor trivs, som de söker sig till och där de stannar kvar. Region Dalarna är en framtidsregion med stark framtidstro och handlingskraft. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! Våra förväntningar på dig Nu söker vi en Ekonomidirektör som vill bidra till Region Dalarnas fortsatta framdrift och i en nyckelposition påverka utvecklingen av den spännande fas vi befinner oss i. Som del av regionens ledningsgrupp kommer du ha möjlighet att driva strategiskt viktiga frågor för en verksamhet i framkant. Uppdraget I rollen som Ekonomidirektör ansvarar du för en proaktiv ledning och vidareutveckling av det övergripande styrnings- och samordningsarbetet kring regionens ekonomi. Du är ett viktigt stöd till politik- och tjänstemannaledning samt övriga verksamheter i organisationen. Du leder ekonomienheten och arbetar tätt tillsammans med din ledningsgrupp bestående av fyra enhetschefer. Totalt består enheten av ca 90 medarbetare. Ekonomienheten förvaltar och utvecklar effektiva ekonomiprocesser som grund för god ordning och reda i regionens ekonomi. En central uppgift för Ekonomidirektören är att säkerställa adekvata styrsystem, strukturer och policies för en fortsatt sund ekonomisk utveckling för Region Dalarna. Ekonomienheten ska också bidra till att utveckla och säkra god ekonomisk kompetens hos regionens ledning och medarbetare som i sin tur bidrar till mål om långsiktig hållbar ekonomi. Som Ekonomidirektör har du det yttersta ansvaret för att säkerställa att dessa mål uppfylls. Vi ser att det finns en stor potential i verksamheten och du kommer en ha en avgörande roll i att realisera detta. Vad vi söker hos dig Du har mångårig chefserfarenhet och vana att leda andra chefer samt tidigare erfarenhet av att driva förändringsarbete på strategisk nivå. Du har flerårig erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla en ekonomifunktion i en stor och komplex verksamhet. Du har en för rollen adekvat högskoleutbildning företrädesvis inom ekonomi, ledarskap/organisation. Meriterande om du har arbetat i politiskt styrd verksamhet men vi ser gärna att du också arbetat inom privat sektor. I egenskap av Ekonomidirektör kommer du ha ett stort antal kontakter internt inom organisationen men även externt. Det är av största vikt att ditt ledarskap präglas av stabilitet och helhetssyn. Du inger förtroende samt bygger relationer genom öppen kommunikation och ett tillitsfullt ledarskap. Vidare visar du på en god förmåga att omsätta politiska mål till såväl strategiska som övergripande operativa planer. Du är klok i att driva förändringsarbete där man får människor med sig, samverkar med andra förvaltningar och att göra det tillsammans. För att lyckas i uppdraget tror vi att du har ett genuint engagemang för omvärldsbevakning i relevanta frågor. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Anställningen Tjänsten som Ekonomidirektör innebär ett tidsbegränsat förordnande med en tillsvidareanställning i grunden inom Region Dalarna. Tjänsten omfattar heltid med placeringsort Falun. Du rapporterar till Regiondirektören och sitter i dennes ledningsgrupp. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse. Övrigt Region Dalarna är rökfritt och verkar för en drogfri arbetsmiljö. Obligatoriska drogtester kommer tillämpas vid nyanställning av medarbetare. Eventuellt kommer bakgrundskontroller genomföras innan anställning. Region Dalarna har möjlighet att erbjuda Medflyttandeservice, läs gärna mer om det här: Medflyttarservice Vi förväntar oss att du är vaccinerad mot Covid-19. Så här rekryterar vi I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din intresseanmälan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 17 oktober. Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi kommer därför ta hjälp av arbetspsykologiska testverktyg. Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten. Anna Hansson, anna@hnpar.com, 070-695 64 63 Martin Ogemar, martin@hnpar.com, 072-237 21 30 Fackliga kontakter: Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se Vision, vision.falun@regiondalarna.se Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se Vårdförbundet, info.dalarna@vardforbundet.se SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se För att läsa mer om Region Dalarna besök gärna deras hemsida: Region Dalarna Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Hansson & Partners i Sverige AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!