LetsGig & Mecenat
Gigg från: Södertälje kommun

Bitr. rektor 50% och speciallärare grundskolan 50%

  • Övrigt

Södertälje

Vill du arbeta som ledare men fortsatt ha en fot i undervisningen? Då kanske detta är en tjänst för dig? En dag på jobbet  I din tjänst som biträdande rektor på 50 % kommer du att ha personalansvar för såväl lärare, fritidslärare och elevassistenter vilket bland annat innebär att du ska coacha och peppa medarbetarna i sitt många gånger utmanande arbete. Du ska vara bra på att ta tillvara och vidareutveckla den kompetens som finns hos medarbetarna. Du kommer att ha elevhälsoansvar och vara pedagogerna behjälplig vid olika former av utredningar, samtal och nätverksmöten. Du ingå i skolans ledningsgrupp och skolans elevhälsoteam. I din tjänst som speciallärare på 50 % kommer du arbeta med elever i grundskolan som har behov av specialundervisning. Du kommer även få genomföra kartläggningar, vara behjälplig vid nationella prov och undervisa elever både enskild men också i grupp. Det är viktigt att du trivs hos oss, därför erbjuder vi dig bland annat: - Möjlighet att påverka din egen arbetstid genom årsarbetstid - Ett välfungerande samarbete med andra rektorer och kommunens centrala stödfunktion resurscentrum - Välfungerande elevhälsoteam med bra struktur, tvärprofessionell kompetens och tydlig rollfördelning - Ett nära samarbete med skolans andra biträdande rektor - Förmånen att jobba med en stabil personalgrupp som har gedigen erfarenhet.  Den pedagogiska personalen arbetar i ett flerlärarsystem indelat i arbetslag. Skolan har fritidshemsverksamhet för alla åldrar både för grundskolan och grundsärskolan.   Fornbackaskolan har flera återkommande traditioner där alla skolans elever har möjlighet att delta. Skolan arbetar med IKT och ingår även i det nationella projektet matematiklyftet.   Väljer du att jobba tillsammans med oss väljer du att vara en del av och arbeta för den kända ”Fornbackaandan” som innebär att man känner sig välkommen och att man hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vem är du?  Krav: - Utbildad spec.lärare/pedagog  med legitimation   Meriterande: - Speciallärarutbildning/pedagogutbildning - Tidigare erfarenhet av arbete med elever med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (6–13 år) - Rektorsutbildning Personliga egenskaper: - Du inspireras av att se andra människor växa - Coachande förhållningssätt - Tydlig - Strukturerad - Skapar delaktighet   Välkommen till oss!  Fornbackaskolan är en mångkulturell F-6 grundskola med en grundskola och en grundsärskola och två kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper. Idag har skolan ca 380 elever och 100 medarbetar varav 2 är fyrbenta och heter Yoshi och Ayla. Skolan har ett flertal traditioner som funnits i många år och miljöarbetet är en del av skolans arbete. Vi är grön flagg certifierad Fornbackaskolan är skolan mitt i byn med en trygg utemiljö. Eleverna har tillgång till fina lekparker, konstgräsfotbollsplan och närhet till naturområden.   Skolan har ett aktivt och målinriktat likabehandlingsarbete. All personal på skolan är delaktig i elevernas utveckling och trygghet.

Södertälje kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!