LetsGig & Mecenat
Gigg från: Hässleholms kommun

Arbetsanpassare Daglig verksamhet

  • Vård & assistans

Hässleholm

Daglig verksamhet är en lagstadgad rättighet som verkställs utifrån LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta. LSS är en insatsberättigad lag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar som autism, autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. SOL, socialtjänstlagen, omfattar personer med andra funktionsnedsättningar som genom denna lag också är berättigade till daglig sysselsättning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda sysselsättning, arbetsträning och sinnesstimulering åt den personkrets som innefattas av ovanstående lagar, är i yrkesverksam ålder, inte tar del av någon utbildning eller förvärvsarbetar. Det här erbjuder vi dig! Vi söker nu dig som är intresserad av ett vikariat på 90% som arbetsanpassare, daglig verksamhet, under perioden 211213-230215. Som arbetsanpassare ska du kartlägga behov och resurser hos den enskilde deltagaren och följa den enskilde med stöd och handledning ute på företag. Du etablerar kontakter med företag och organisationer för att finna arbetsplatser efter deltagarens önskemål. Du ger stöd och handledning till de externa arbetsgivarna. Du deltar i samverkan i olika nätverk samt utvecklar kontakter med andra aktörer runt målgruppen. I tjänsten ingår även att ansvara för värdegrundsfrågor för personal i Daglig verksamhet samt att samordna arbetet i Delaktighetsmodellen inom FSS. Vem är du? Lämplig högskoleutbildning, som t ex beteendevetare, arbetsterapeut eller socionom är ett krav. Du har även erfarenhet av att arbeta med personkretsen enligt LSS och SOL. Ditt förhållningssätt är professionellt och du arbetar pedagogiskt och strukturerat gentemot den enskilde och du har en förmåga att arbeta motiverande med deltagarens behov i fokus. Du är empatisk och ser alla människors lika värde. Du kan samarbeta utifrån en positiv inställning och verkar för ett bra arbetsklimat. Du kan aktivt söka ny information och är med på att förändra och utveckla organisationen till det bättre. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i https://www.hassleholm.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/medarbetar--och-ledarpolicy.html Övrigt Utdrag ur polisens belastningsregister, kontroll av egna uppgifter (442.3), ska uppvisas före anställning. Arbetstid måndag-fredag. Körkort klass B erfordras då transporter kan ingå i tjänsten. Om oss Omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Förvaltningen har cirka 1700 tillsvidareanställda medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar efter vår vision ”Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg utförd av de stoltaste medarbetarna”. Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus. Välkommen att bli en av oss!

Hässleholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!