LetsGig & Mecenat
Gigg från: SAAB AB

Systemingenjör mekanik

  • Allt-i-allo

Göteborg

Din roll Utvecklingsorganisationen Engineering består av ett antal olika avdelningar. Du kommer att tillhöra avdelningen Systems Engineering som ansvarar för gränssnittet mot system och de delsystem som bygger våra radarsystem. En viktig aspekt i detta arbete är det mekaniska gränssnittet. Att vara systemingenjör inom mekanik på Saab innebär att du har ett övergripande ansvar för att kravställningen av mekaniken på det färdiga systemet tas om hand på respektive ingående delsystem. Det omfattar att tydliggöra påverkan på respektive delsystem och på gränssnitten mellan de olika delsystemen. Det innebär också ett tvärfunktionellt samarbete med andra teknikområden såsom elektronikkonstruktion. Som systemingenjör har du en sammanhållande och koordinerande roll. Arbetet omfattar också att delta i planering och genomförande av verifiering av klimat och miljökrav på såväl system- som delsystemnivå. Arbetet präglas av att du: * arbetar med mekanik i teknikens framkant * arbetar med komplexa system där målet är att ta fram effektiva lösningar * arbetar tillsammans med andra systemingenjörer och konstruktörer i en teambaserad agil organisation * tar ansvar för helheten och för att kommunicera lösningar Vi erbjuder dig en stimulerande miljö som präglas av samarbete med erfarna kollegor i en mängd olika utvecklings- och kundprojekt. Du kommer att tillhöra ett team där ni tillsammans planerar och fördelar era arbetsuppgifter. Ofta löser man sina arbetsuppgifter tillsammans med utvecklare som arbetar i andra team eller på vår systemavdelning. Arbetet innebär även att du deltar i aktiviteter med vår slutkund. Din profil Som person är du positiv, utåtriktad, resultatorienterad och en utpräglad lagspelare. Vi ser gärna att du har erfarenheter inom några av följande områden: * Mekanikkonstruktion * Systemdesign * Miljökrav och klimatkrav med fokus på mekaniska konstruktioner * Kravnedbrytning * Kravverifiering * Teknisk dokumentation Du är trygg i att presentera och förklara tekniska lösningar för omgivningen. Du gillar att arbeta i team och att samarbeta med andra. Att hantera nya frågeställningar ser du som en naturlig del av jobbet och du väljer enkla och effektiva lösningar. Du är öppen för att prova på nya teknikområden och vill utvecklas både personligt och professionellt. Arbetet genomsyras av våra gemensamma kulturvärderingar "Trust, Drive, Expertise och Diversity". Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Vad du blir en del av Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning, beslutsstöd och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem. System för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning. Affärsenheten Radar Solutions ansvarar för radarsystem för flyg, mark och sjö. Du kommer att tillhöra vår utvecklingsorganisation Engineering i Göteborg. Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

SAAB AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!