LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå Universitet

WASP AI: Doktorand i matematik med inriktning mot geometrisk grafteori

  • Övrigt

Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag. Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i matematik med inriktning mot geometrisk grafteori. Anställningen omfattar 4 års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 2021-07-26. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Doktorandprojektet utgör ett samspel mellan geometri, algebra och grafteori, med delvis algoritmiska/beräkningsmässiga metoder. Vi är intresserade av flexibla ramverk, det vill säga geometriska realiseringar av grafer, och deras rörelser. Flexibla ramverk är geometriska objekt, men de har utgör också matematiska modeller för exempelvis artikulerade strukturer i robotik och molekylärbiologi. Syftet med detta projekt är bland annat att skapa algebraiska redskap som tillåter experimentell matematisk forskning på flexibla ramverk. En modern introduktion till stela och flexibla grafer kan hittas i årets Abelpristagare László Lovász bok Graphs and Geometry. Flexibla grafer är ett mycket tacksamt ämne då det tillåter specialiseringar till projekt som kan innehålla antingen djup och intressant matematisk teori eller praktisk experimentell matematisk forskning, eller båda. Vi söker en doktorand med en stabil bakgrund inom matematik som också har kapacitet att lära sig att använda artificiell intelligens i explorativ matematik. Doktoranden kommer att bli antagen till WASP:s forskarskola (https://wasp-sweden.org/graduate-school/), som är en mycket aktiv och levande forskarskola. Deras kursutbud ger en bra grund i artificiell intelligens (AI). Trots att projektet är ett rent matematiskt projekt, väl lämpat för en kandidat som vill bygga en akademisk karriär, så ger projektet doktoranden möjlighet att utveckla förmågor av största relevans i moderna tillämpningar så som ingenjörsvetenskap, molekylärbiologi och AI, för den som har intresse avför detta. Kvalifikationer För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs att den sökande har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet matematik varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Dessa kriterier uppfylls exempelvis om sökande har en magister- eller masterexamen i matematik. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Till det här projektet välkomnar vi därför även sökande med examen på avancerad nivå i tillämpad matematik eller civilingenjörsexamen i exempelvis teknisk fysik eller motsvarande examen inom ett relaterat fält. Om anställningen Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde tidigast augusti 2021 och senast januari 2022. Ansökan Du söker via Umeå Universitets e-rekryteringssystem. Denna annons är en förkortad version. Den fullständiga annonsen hittas på följande länk: https://umu.varbi.com/se/what:job/job ID:415059/ Logga in via knappen på sidan. Sista ansökningsdag är 26 juli 2021. Välkommen med din ansökan! Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Umeå Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!