LetsGig & Mecenat
Gigg från: A-Reco Stockholm AB

Jobbcoach och matchare till Stöd och matchning

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Vi på A-reco är ett tight team som stöttar människor ut i arbete och vi behöver utöka med en kvalificerad handledare/jobbcoach/matchare som kan arbeta med att stötta människor ut i studier, praktik och arbete inom tjänsten Stöd och matchning. #jobbjustnu Vill du ha en bredd av arbetsuppgifter och jobba med många olika uppdrag där du själv får vara med och påverka innehållet i såväl dina arbetsuppgifter som i företagets utveckling? Då borde du genast skicka in en ansökan, efter att du läst hela annonsen. Du ska Ha ett brett nätverk och ha lätt för att skapa nya kontakter med arbetsgivare Inte vara rädd för att lyfta luren och ta kontakt Skriva snygga ansökningshandlingar för att kunna ge tips till de du stöttar Motivera och ge stöd utifrån varje deltagares behov och möjligheter Vara en snabb och effektiv administratör och ha goda kunskaper i Office 365. Hålla i grupper/webbinarier för arbetssökande Du är en person som har lätt för att motivera andra och hitta lösningar även när det känns som att du kört fast. Vi ser fram emot din ansökan efter att du läst igenom denna annons och motiverat hur du uppfyller kraven: Alternativ 1 Krav på handledarens kompetens – kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhet Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning. För att en utbildning ska godkännas enligt alternativ 1 måste huvudinriktningen på utbildningen vara något av de uppräknade ämnesinriktningarna alternativt att huvuddelen av utbildningen har bestått av de uppräknade utbildningsområdena. Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under två år. Alternativ 2 Krav på handledarens kompetens – kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter: – Arbetsledning med personalansvar – Rekrytering – Omställningsarbete för arbetssökande – Studie- och yrkesvägledning – Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration) – Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor – Arbete med social- och gruppsykologi – Karriärvägledning Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under tre år. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Workbuster.

A-Reco Stockholm AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!