LetsGig & Mecenat
Gigg från: Cantera IT-Partner AB

Delprojektledare väg

  • Bygg & anläggning

Göteborg

Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:  Följa upp och driva projekten på tid, kostnad och innehåll.  I samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med styrande dokument.  Tillse att erforderliga handlingar tas fram för upphandling av konsult eller entreprenör.  Tillse att projektarbetet följer den formella processen och de lagar och regler som påverkar den.  Hantera projektets ekonomi, i vilket bl.a. ingår att göra tertialrapporter och månadsuppföljningar.  Göra tidsplanering för projekten samt bevaka framskridande med avseende på tider och färdigställande.  Arbeta men riskhantering inom projekten.  Sköta informationsverksamhet och samråd, internt och externt.  Tillse att erforderliga operativa möten hålls.  Delta i erfarenhetsutbyte mellan projektledare. Delta i projekterings- och byggmöten med projektör respektive entreprenör.  Delta i att ta fram godkända systemhandlingar.  Insamling av byggdata under hela byggprocessen för överlämnande till överlämnandekoordinator, enligt Trafikverkets riktlinjer. Kompetenskrav a. Minst 2 års arbetserfarenhet i roll som projektledare i infrastrukturprojekt inom område väg, varav minst ett projekt ska ha haft en total omsättning >10 MSEK. b. Minst 2 års arbetserfarenhet som (del-) projektledare från projekt med flera entreprenader eller byggherrar där samordningsfunktionen varit en väsentlig del av uppdraget. c. Erfarenhet av byggnation med hänsyn till komplex trafik/storstadsmiljö. d. Relevant utbildning (högskoleutbildning eller yrkesutbildning som vi bedömer vara likvärdig) e. Du ska ha genomgått projektledarutbildning. f. Inneha ett giltigt B-körkort. g. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift. Vid ansökan märk ansökan med Delprojektledare väg Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Cantera IT-Partner AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!