LetsGig & Mecenat
Gigg från: Växjö kommun

Arbetsterapeut till avdelning Vuxna

  • Vård & assistans

Växjö

Arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inkl. ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, familjerätt, stöd till personer med funktionsnedsättning, budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning. Projekt Psykisk Hälsa är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Projektet är organisatoriskt placerat på avdelning Vuxna men samverkar med övriga avdelningar och andra berörda aktörer för att uppnå uppdragets syfte vilket är att genomföra insatser för att minska den psykiska ohälsan. Projekt Psykisk Hälsa ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom området med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Exempelvis genom att utforma behovsanpassade, effektiva insatser av god kvalitet vad gäller förebyggande, främjande eller sociala insatser såväl som medicinsk behandling. En viktig förutsättning för att uppnå detta är att på ett tydligt och systematiskt sätt beskriva hur ohälsan påverkar arbetsförmågan hos målgruppen. ARBETSUPPGIFTER Som arbetsterapeut i Projekt Psykisk Hälsa är du är en viktig del i det teambaserade arbetet för att hitta effektiva vägar för fler till självförsörjning. Tillsammans med övriga berörda aktörer är du drivande i arbetsprocessen och bedömer aktivitets- och funktionsförmåga samt rekommenderar insatser och lämpligt stöd. Arbetet ställer höga krav på samverkan, både internt inom avdelningen såväl som externt och i arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med Koordinatorsenheten identifiera målgruppen samt hitta strategier och rätt aktiviteter utifrån varje individ och med ett tydligt fullföljandeperspektiv. Vidare verkar du aktivt för ökad kompetens i verksamheterna avseende områdena rehabilitering och arbets- samt aktivitetsförmåga. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad Arbetsterapeut. Dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete, psykiatri och arbete med sjukersättning är meriterande. Du tycker om att utveckla nya arbetssätt och tycker om att vara drivande i arbetsprocesser. Vidare trivs du med att arbeta teambaserat tillsammans med flera yrkesgrupper och i samverkan med både interna och externa aktörer. B-körkort är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Växjö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!