LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa till Rambergsskolan

  • Skola & utbildning

Göteborg

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Alla elever vill lyckas med sin utbildning. Därför söker vi dig som vill: - Undervisa på fritidshem och i ämnet idrott och hälsa F-6. - Ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor ansvarar för undervisning på fritidshem • och i klass. - Leda interaktionen mellan elever och lärare. - Arbeta så alla elever kan lyckas med sin utbildning! - Vara en aktiv part i skolans utvecklingsarbete som ex digital utveckling, ökad måluppfyllelse, • ledarskapet i klassrummet, extra anpassningar, elevinflytande. - Tydliggöra syfte och mål för lektion varje elev. - Utveckla undervisningen på fritidshem. - Utveckla undervisningen i ämnet idrott och hälsa F-6 tillsammans med andra lärare på skolan - Arbeta som skolgårdspedagog och skapa roligare raster. - Säkerställa elevers möjlighet till trygghet och studiero på skolan. - Utifrån en stor karta extra anpassningar arbeta och forma undervisningen utefter elevens • behov. - Planera undervisningen samt för-och efterarbete. - Genomföra utvecklingssamtal för elever och vårdnadshavare samt förberedelse- och • efterarbete. - Möta föräldrar både didaktiskt och informativt. - Arbeta utifrån pedagogisk kartläggning samt följa upp åtgärdsprogram tillsammans med • specialpedagog. - Hantera kränkningsanmälningar, utredningar, rapporteringar samt hantera de konflikter som • kan uppstå mellan elever. - Kontakta och föra dialog med föräldrar samt övrig personal kring elever. - Vara ett bollplank för kollegor där vi tillsammans är ett naturligt arbetssätt. KVALIFIKATIONER Du som söker är behörig och legitimerad lärare i fritidshem och idrott och hälsa. Du har vana att arbeta med undervisning och har en kommunikativ förmåga. Du är en person med stor flexibilitet som är van att arbeta tillsammans med elever utifrån en stor karta extra anpassningar. Du kan samspela med elever, kolleger och föräldrar. Du kommer att vara mentor för elever. Du kan driva skolutveckling, hålla i skolövergripande projekt och har vana att arbeta med digitala lösningar. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!