LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Forskare i teoretisk fysik

  • Övrigt

Stockholm

vid Nordita, nordiska institutet för teoretisk fysik. Sista ansökningsdag: 2021-07-26. Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det samägs av KTH och Stockholms universitet. Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik, med ämnen som astrofysik, biofysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, högenergifysik, kondenserade materiens teori, samt statistisk fysik och komplexa system. Den lokala forskningen kompletteras av vetenskapliga program som sammanför grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika ämnen under en längre tid. Det ges även goda möjligheter till samarbete med forskare vid de närliggande universiteten. Nordita har omkring 70 anställda. Mer information om Nordita finns på: www.nordita.org. Projektbeskrivning Nordita söker en forskare inom teoretisk kosmologi och astrofysik, inklusive mörk materias egenskaper och inskränkningar från den kosmiska bakgrundsstrålningen. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar genomförandet av ett starkt forskningsprogram och samarbete med kollegor och besökare vid Nordita, Stockholms universitet, KTH, Uppsala universitet, och på annat håll i de Nordiska länderna. Den rekryterade forskaren kommer att tillbringa mycket av sin tid vid Nordita, SU och KTH för att bygga relationer med forskargrupperna i kondenserade materians fysik, astrofysik och högenergifysik. Behörighetskrav En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid redovisandet av forskningskompetens, som visas t.ex. genom publikationer. Det är viktigt att kandidaten kan upprätta och utveckla sammarbeten i både forskning och utbildning. Den sökande ska ha kvalificerade meriter i teoretisk kosmologi och astrofysik, särskilt i studiet av mörk materia. Intresse för och erfarenhet av arbete i gränsen mellan kvantmekanikens grunder och kosmologi anses meriterande. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid i tre månader med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Niels Obers, niels.obers@su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Elizabeth Yang, tfn 08-5537 84 73, elizabeth.yang@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer) • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!