LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Enhetschef inköp och upphandling

  • Övrigt

Göteborg

Göteborg befinner sig mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. I Göteborgs stad finns idag 54 äldreboende i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer. Cirka 8400 personer är beviljad hemtjänst och omkring 15 000 personer får kommunal hälso- och sjukvård varje år. Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg kommer bestå av över 8000 medarbetare som gemensamt driver den verksamheten varje dag. Vi kommer ha ett stort fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning för att skapa bästa förutsättningar för kärnverksamheten. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation. ARBETSUPPGIFTER Som enhetschef för Inköp och upphandling kommer du att leda arbetet på enheten och ansvara för att upphandlingslagstiftningen infrias och bibehålls. Du ska tillgodose att rutiner finns för inköpsprocessen i hela verksamheten. Inom enheten ligger också ansvar för processen kring rättvisande resultat samt intern kontroll. Du har chefsansvar för 4 - 5 medarbetare. Du rapporterar till avdelningschef för ekonomi. Då Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är en nystartad förvaltning är det mycket som behöver byggas upp kring strukturer, rutiner och vissa förändringar i uppdraget kan behöva göras allt eftersom. Rollen är både strategisk och operativ och du kommer att planera och utföra egna upphandlingar samt följa upp leverantörer och avtal. Samtidigt vara ett stöd och bollplank till avdelningens medarbetare. Du kommer ha ett nära samarbete med förvaltningens olika verksamheter och enheten har ansvar för att arbeta med hela processen från beställning till betalning, rättvisande resultat och intern kontroll. Du medverkar i planering och analys utifrån avdelningens processer, leder team för att utveckla strategier och genomföra upphandlingar. För att förenkla och effektivisera inköpsprocessen driver och deltar du i utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten. I arbetet ingår också att stödja och vägleda förvaltningens chefer i inköps- och avtalsfrågor. Enheten inköp och upphandling är nystartad från och med 1 januari 2021 och ingår i avdelningen för ekonomi. Du kommer aktivt att delta i hela avdelningens arbete och utveckling. Du kommer även att ingå i Göteborgs Stads chefsnätverk gällande samarbete inom upphandling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med akademisk examen inom relevant område såsom inköp, juridik, ekonomi eller likvärdigt. Du behöver ha minst 3 års praktisk erfarenhet av upphandling inom Lo U och gärna från kommunalt bolag eller förvaltning. Det är meriterande om du har erfarenhet från tidigare chefsuppdrag eller en ledarskapsutbildning. Vi vill att du är driven och utvecklingsinriktad, vilket betyder att du ständigt utvecklar ditt och vårt arbete. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Du skapar vi-känsla, arbetar strukturerat och du är bra på att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du är även lugn och trygg som person och fungerar som bollplank till din egen grupp samt övriga organisationen. Välkommen att söka tjänsten! Som urvalsverktyg kommer vi att använda kapacitets- och personlighetstest. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i Göteborgs Stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning jobbar du för en meningsfull vardag och service av hög kvalitet för alla invånare. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg. Vad kan vi erbjuda dig? • Trygg anställning med goda anställningsvillkor • Karriärmöjligheter • Internutbildningar • Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter • Introduktion vid nyanställning • Heltid med möjlighet till deltid • Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!