LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION STOCKHOLM

Operationssjuksköterska med lokalt medicinsktekniskt ansvar till Akut ...

  • Vård & assistans

Stockholm

Vi erbjuder Här erbjuds du en spännande roll där du kan kombinera din kliniska erfarenhet och kompetens. Du kommer få en viktig roll på avdelningen med stort ansvar för utbildning av personalen i medicinskteknisk utrustning. Du kommer arbeta nära vår centralt MT-ansvariga som också är operationssjuksköterska. Mycket utrymme kommer finnas för att du själv ska planera och genomföra de åtgärder som ingår i rollbeskrivningen. Du kommer även ingå i team och agera mellanhand mellan olika grupper på avdelningen. Vi arbetar i nya lokaler där tekniken är i framkant. Hos oss är utbildning viktigt och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den professionella utvecklingen. Vi har utbildningstid/mötestid minst två timmar per vecka. Vi arbetar utifrån kompetensstegen och du erbjuds en personlig utvecklingsplan. Om tjänsten Uppdraget som MT-ansvarig omfattar cirka 30 % och innebär att du: Deltar i utveckling av rutiner, riktlinjer och metoder ur ett avdelningsperspektiv Tillsammans med omvårdnadschefer identifierar behov av, planerar och genomför utbildning för personal Tillsammans med omvårdnadschef planerar och genomför utbildning och undervisning för nyanställda Är behjälplig på avdelningen i medicinsktekniska frågor Främjar och verkar för en god kommunikation inom området Medicinsk teknik och samverkar med central MT-samordnare Inventerar behov i verksamheten och rapporterar dessa till central MT-samordnare Främjar och verkar för en god kommunikation inom området gentemot leverantörer och företag Har ett tätt samarbete med central MT-samordnare i frågor som berör medicinskteknisk apparatur på vårdgolvet Omvärldsbevakar området ur ett avdelningsperspektiv. De resterande cirka 70 % av din tjänst arbetar du kliniskt som operationssjuksköterska, vilket hos oss innebär att du att vårdar och behandlar patienter med akuta kirurgiska tillstånd. Vi garanterar ett multidisciplinärt omhändertagande 24 timmar om dygnet och är mottagande sjukhus för alla traumapatienter i Stockholmsområdet. Vi ger vård till patienter från olika specialiteter såsom trauma/akut, kirurgi, urologi, gynekologi/obstetrik, kärl/intervention och neurokirurgi. Det kliniska arbetet ger dig ytterligare hjälp att forma och utveckla ditt specifika ansvarområde. Tjänsten omfattar 38:15 timmar/vecka. Vi tillämpar individuellt schema. Du arbetar dag/kväll och helgtjänstgöring (cirka två helger under 10 veckors schemaperiod). Vi sökerdig som organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du följer struktur och planering, men är också beredd att omvärdera och omprioritera för att lösa en uppkommen situation. Du tar ansvar, gör det som krävs för att nå ett bra slutresultat och ber om hjälp vid behov. Du är säker och stabil, litar på din egen förmåga och har mod att agera efter din egen övertygelse. I den här rollen sätter vi också värde vid att du har förmåga att anpassa din kommunikation till mottagaren, och att du har förståelse och intresse för hur människan tar till sig kunskap och olika förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer Krav: Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård Flerårig erfarenhet som operationssjuksköterska Meriterande: Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter Erfarenhet av att utbilda och undervisa Varmt välkommen att söka! För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 1. CV 2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall) - Personligt brev (frivilligt) - Yrkeslegitimation Kontakt Mikko Eneberg, Omvårdnadschef, tel. 08-517 736 61 / mikko.molsa-eneberg@sll.se Fackliga representanter Vårdförbundet, Mira Nyberg, tel 08–585 80 352 Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR. Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. PMI ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna.

REGION STOCKHOLM

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!