LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Sjuksköterska, sommarjobb

  • Vård & assistans

Gotland

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Vi erbjuder sommarjobb inom: Kardiologi, vård av patienter med hjärtinfarkt, rytmrubbningar och hjärtsvikt. Ett stort in- och utflöde av patienter på avdelningen bidrar till ett rörligt, roligt och variationsrikt arbete. Onkologi, vård av patienter i kurativt och palliativt skede. Arbetet är varierat och komplext, vissa situationer kräver ett snabbt agerande, ibland är det viktigt att ägna någon extra mycket tid. På dagsjukvården består arbetet i administrering av behandlingar såsom cytostatika, antikroppar, gammaglobulin, blod- och trombocyttransfusioner. Kirurgi, akut och elektiv vård inom urologi och kirurgiska specialiteter. Du samarbetar nära undersköterska, läkare, arbetsterapeut, dietist och kurator. Arbetsuppgifterna varierar stort och är ofta medicintekniska. Ortopedi, akut och elektiv. Här är du i ständig rörelse och utmanas i din yrkesroll. Du arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare. Internmedicin, patienter med internmedicinska åkommor som diabetes, hjärtsvikt, njur-, lever- eller magtarmsjukdom. Du är en nyckelperson i omvårdnaden av patienten och i planeringen av eftervården. Arbetet är varierat och komplext. Strokeenhet, akut och rehabiliterande strokevård, neurologi och neurologiska tumörsjukdomar. Tillsammans med patienten och teamet planerar, genomför, utvärderar och samordnar du vården för patienten i ett långsiktigt rehabiliteringsarbete. Rehabenhet med både ortopedisk och geriatrisk rehabilitering och akutsjukvård inom infektion- och lungmedicin. Som omvårdnadsansvarig gör du kvalificerade bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten. Du undervisar om egenvård för att förebygga och lindra besvär. Infektion och lungmedicin, här vårdas patienter med sjukdomar som pneumoni, sepsis, sårinfektioner, endokardit, lungcancer och KOL samt isoleringskrävande sjukdomar. Äldresjukvårdsteam, individanpassad sjukvård i hemmet till patienter med kroniska diagnoser och instabilt hälsoläge. Arbetet sker i samarbete med hemsjukvård, hemtjänst, primärvård, specialistmottagningar och slutenvård. Psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, medicinsk beroendevård och barn- och ungdomspsykiatri. Du är fast vårdkontakt för patienter och samverkar med vårdgrannar, myndigheter och andra instanser. Barn- och ungdomsavdelning, vård av patienter i åldrarna 0-20 år inom alla specialiteter, och neonatalenhet. I team med läkare, barnsköterska och lekterapeut vårdar och skapar du trygghet för barnet. Operation och anestesi, med fem operationssalar på central operation och två operationssalar på satelitoperation. Vi hanterar allmän kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, öron näsa och hals, och specialistvård med hitresande specialister. Vi har även traumalarm och extern verksamhet med narkos på röntgen. Röntgen, genomför alla typer av undersökningar inom området. Här finns två undersökningsrum för skelett-och lungröntgen, två datortomografer, en MR-kamera, ett genomlysningsrum och två ultraljudsrum. Intensivvårdsavdelningen, sjuksköterska och undersköterska arbetar i team och ansvarar för omvårdnaden av svårt sjuka intensivvårdspatienter. Allmän intensivvård inom medicin, infektion, kirurgi, barn, hjärtintensiv och på nätter och helger även postoperativ funktion. Akutmottagning, ca 25000 patienter tas årligen emot, i alla åldrar inom alla subspecialiteter utom gynekologi. Arbetet sker ofta i högt tempo och kräver initiativtagande inom kunskapsområdet. Du planerar och prioriterar ditt eget arbete i samråd med ledningssjuksköterskan. ARBETSUPPGIFTER Du arbetar som sjuksköterska utifrån avdelningens förutsättningar som beskrivs ovan. Ange i din ansökan inom vilket område du önskar arbeta. Vi söker sjuksköterskor för arbete dag, kväll och helg samt natt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, vi välkomnar både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor. Har du haft praktik inom något specifikt verksamhetsområde ser vi det som meriterande. Du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar och omständigheter. Som person inger du förtroende och trygghet hos både patienter och kollegor. För arbete i äldresjukvårdsteamet krävs körkort. ÖVRIGT Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 50
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!