LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försäkringskassan

Verksamhetsområdeschef till Rättsavdelningen i Stockholm

  • Övrigt

Stockholm

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. Försäkringskassan genomför nu flera nödvändiga förändringar för att vi alltid ska leva upp till de krav som allmänheten och uppdragsgiven ställer på oss. Tre centrala insatser är att stärka och utveckla arbetet med den rättsliga styrningen av myndigheten och det rättsliga utvecklingsarbetet samt att skapa ett rättsligt stöd som arbetar nära våra handläggare. Det här är förändringar som påverkar Rättsavdelningens uppdrag, arbetsformer och organisation. Rättsavdelningens kärnuppgifter kommer från och med årsskiftet vara att stå för dels rättslig styrning, dels rättsligt utvecklingsarbete. Det interna rättsliga stödet i socialförsäkringsfrågor kommer i fortsättningen uteslutande bedrivas på respektive försäkringsavdelning. Vi letar efter dig som vill vara med att ta strategiskt ansvar för den samlade rättliga styrningen på myndigheten. Hos oss kommer du att tillsammans med mycket kvalificerade medarbetare få ta ett helhetsansvar för den rättsliga styrningen på socialförsäkringens område. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar för att leda Försäkringskassan i ett omfattande förändringsarbete. Välkommen till Försäkringskassan! Ansvar och arbetsuppgifter För att lyckas i uppdraget krävs att du har god förmåga att leda strategiskt och genom att bygga en kultur inom verksamhetsområdet som bygger på tillit till medarbetarnas kompetens och förmåga. Det är viktigt att du har förståelse för betydelsen av kontinuerligt lärande och utveckling så att verksamhetsområdet hela tiden har rätt kompetens och så att medarbetarna kan agera självständigt i en komplex verklighet utifrån beslutade strategier och inriktningar. Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att områdescheferna i din ledningsgrupp ska kunna och vilja ta stort ansvar för avdelningens resultat och för sin egen utveckling. I rollen som VO-chef ingår personalansvar, budgetansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för ditt verksamhetsområde. Du ska tillsammans med dina kollegor på Rättsavdelningen och i övriga myndigheten styra myndighetens rättstillämpning så att den är korrekt, stabil över tid och förutsebar samt leder till att Försäkringskassan fattar materiellt korrekta beslut i varje enskilt ärende. Du kommer på delegation från rättschefen ha huvudansvaret för att bestämma Försäkringskassans tolkning av gällande rätt genom framförallt rättsliga ställningstaganden och vägledningar. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du områdescheferna och medarbetarna i ditt verksamhetsområde en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver. Som verksamhetsområdeschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Din närmast överordnade chef är avdelningschefen som också är myndighetens rättschef. I verksamhetsområdets ledningsgrupp styr du det strategiska arbetet tillsammans med dina områdeschefer och stödfunktioner. Din ledningsgrupp kommer bestå av cirka 3-5 områdeschefer. Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i externa samarbeten och i mediekontakter. Som verksamhetsområdeschef hanterar du känsliga och sekretessreglerade uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Vi söker dig som: • Har jur.kand. eller motsvarande examen • Har god ledarskapsförmåga • Har flerårig erfarenhet som chef och ledare • Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat • Har god självkännedom och är stabil och trygg som person • Arbetar strukturerat och lösningsorienterat • Agerar med gott omdöme och har integritet • Har ett dynamiskt mindset och arbetar med helhetssyn och systemförståelse • Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten • Samarbetar och samverkar effektivt med andra • Har god kommunikativ förmåga • Gedigna juridiska kunskaper, bl.a. i allmän förvaltningsrätt, förvärvade genom flerårigt arbete i domstol, Regeringskansliet eller förvaltningsmyndighet • Flerårig erfarenhet av rättslig styrning genom arbete på en större myndighet eller genom arbete i lagstiftningsprocessen i Riksdagsförvaltningen eller Regeringskansliet Det är meriterande om du har: • Goda kunskaper i socialförsäkringsrätt • Erfarenhet av arbete i en befordrad domartjänst, exempelvis som vice ordförande eller chefsrådman • Flerårig erfarenhet av att leda i förändring • Flerårig erfarenhet av att leda andra chefer • Har erfarenhet av strategiskt ledarskap Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrigt Tjänsten är tillsvidare på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, svenskt medborgarskap krävs. Kontaktpersoner Avdelningschef: Mikael Westberg 072-583 96 08 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Jenny Nilsson 010-111 43 60 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Johan Almén 010-119 27 54. Saco-S: Rita Koskinen Lundström 010-111 43 72. Seko: Fredrik Bruhn 010-111 86 29 Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2021

Försäkringskassan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!