LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro kommun

Förstelärare F-3 till Änglandaskolan

  • Skola & utbildning

Örebro

Här finns en möjlighet att vara med och forma något nytt! Vi söker nu en förstelärare som har en vilja till utveckling och trivs med att arbeta i team. Om tjänsten På Änglandaskolan kommer du att arbeta på en hemvist nära tillsammans med kollegor i ett team runt en årskurs. Vi söker nu en förstelärare som kan komplettera vårt team runt eleverna i åk 1. Samarbete kollegor emellan och kollegiala arbetssätt är en förutsättning i vårt arbete på Änglandaskolan, liksom förmågan till att se flexibla lösningar för att möta våra elevers behov. Som personal på skolan kommer du även att arbeta förebyggande och främjande i samverkan med skolans elevhälsa och andra stödjande professioner. Som förstelärare i Örebro kommun ska det vara naturligt för dig att dela med dig av din erfarenhet till både dina närmsta kollegor och kollegiet som helhet. Som förstelärare på skolan förväntas du driva den pedagogiska utvecklingen framåt tillsammans med andra förstelärare och övrig personal i verksamheten. Samarbetet med skolledningen blir viktig där du kommunicerar utvecklingsbehov och även planerar samt genomför dessa.  Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra och utvärdera undervisning tillsammans med kollegor i teamet • stödja eleverna i deras fostran och sociala utveckling • arbeta aktivt för att skapa en god lärmiljö för våra elever på skolan • skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor med ett positivt förhållningssätt • ansvara för, delta och bidra i olika kollegiala möten • ansvara och driva skolans utveckling mot skolans prioriterade områden • ha ett nära samarbete med skolans ledning och delta i skolans ledningsgrupp • stödja kollegor i deras profession Kompetenskrav • lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årkurs F-3 • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet I tjänsten som förstelärare är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil. Du är tydlig i kommunikationen med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är nyfiken, driven och initiativtagande i utvecklingen av verksamheten. Vidare är du självgående och kan driva ditt eget arbete framåt, samtidigt som du gillar kontakten med andra pedagoger, elevhälsa och rektorer. Du anpassar också undervisningen utifrån gruppen samt har en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar och behov. Du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande • dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom grundskola Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: 10 januari 2022 eller enligt överenskommelse Antal tjänster: 1 Om arbetsplatsen Änglandaskolan är en nybyggd F-6 skola som startade upp verksamheten under 2018 och har ca 380 elever. Skolan utgör ett landmärke i den framväxande stadsdelen Södra Ladugårdsängen. Skolan är byggd med sju hemvister, en för varje årskurs. På Änglandaskolan arbetar vi efter devisen Tillsammans lär vi för livet. Det betyder att vi utgår ifrån att både elever och personal befinner sig i ett livslångt lärande där vi ständigt lär av varandra genom samtal och reflektion. Läs mer om Änglandaskolan här: orebro.se/anglandaskolan Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare! Övrig information Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb/larare. Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Ansökan Sista ansökningsdag är 18 oktober. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan! Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Örebro kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!