LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stift Musikbojen

Musikterapeut 50% sökes till Skånes Universitetssjukhus

  • Vård & assistans

Lund

Vi erbjuder ett halvtidsuppdrag på barnavdelningen vid Universitets sjukhuset Lund/Malmö i Skåne under ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget. Information om Skånes Universitetssjukhus (SUS): Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Målgrupp: Barnsjukvården kan beskrivas som ett litet sjukhus i det stora. I barnsjukvården vårdas barn i åldrarna 0-18 år med olika sjukdomsbilder. Här finns allt från den breda basen, de vanliga sjukdomstillstånden som drabbar många, till den högspecialiserade vården av barn och ungdomar med ovanliga och svåra diagnoser. Vi vårdar barn från närområdet, från hela Region Skåne samt gällande vissa diagnoser bedrivs rikssjukvård. Vi vårdar akut och planerat och har vårdtider som varierar mellan några timmar upp till ibland flera månader. Inom barnsjukvården finns samtliga kompetenser tillgängliga, såsom läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och specialpedagoger. Vi arbetar enligt FNs barnkonvention och NOBAB standard. Kvalifikationer: Du behöver ha musikterapeututbildning från Musikhögskola, avancerad nivå, vara medlem av Sveriges Akademiska Musikterapeuter (SAM´s) yrkesregister och ha minst 2 års erfarenhet av musikterapeutiskt arbete med barn och ungdomar, samt genomgått egen terapi. Förmåga till samarbete och initiativ är värdefulla egenskaper. Erfarenhet av teamarbete och barn med somatiska sjukdomar är en merit. Vi önskar personligt brev, CV samt referenser. Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas innan avtal kan skrivas. Anställningens form och omfattning: Konsultuppdrag på 50%, 1 år med start om möjligt senast 1 januari. Vi går igenom ansökningshandlingar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Stift Musikbojen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-27
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!