LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GÄVLEBORG

Hygiensköterska till vårdhygien i Region Gävleborg

  • Vård & assistans

Gävle

Vårdhygien i Region Gävleborg är en länsövergripande verksamhet för offentlig och privat vård och omsorg. Det vårdhygieniska arbetet syftar till att förebygga och förhindra vårdrelaterade infektioner. Viktiga verktyg i detta arbete är vårdhygienisk rådgivning, information och utbildning. Arbetet är långsiktigt preventivt men kan också vara akut i samband med utbrottsbekämpning och smittspridning. Vårdhygien samverkar med smittskyddsenheten, Strama, infektionssjukvården och den mikrobiologiska laboratorieverksamheten. Vårdhygien är organisatoriskt placerat i enheten utveckling hälso- och sjukvård inom hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser. Vårdhygiens grundbemanning består av en hygienläkare och fyra hygiensköterskor där vi nu behöver komplettera vårt team med en hygiensköterska. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som tillsammans med oss • vill vara med om att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning • tycker om att arbeta självständigt men också att samarbeta med många olika yrkesgrupper • tycker att det är stimulerande att ställas inför frågor som det inte alltid finns klara svar på. I arbetsuppgifterna ingår att • utarbeta rutiner och riktlinjer för att förebygga VRI och förhindra smittspridning • implementera ny evidensbaserad vårdhygienisk kunskap • utbilda i basala hygien och klädregel (BHK) • undervisa och ge råd i vårdhygieniska frågor • genomföra hospiteringar och hygienronder • medverka vid infektionsregistrering • genomföra utredningar och smittspårning vid infektionsutbrott • medverka vid lokalplaneringsärenden. Hygiensköterskan ska även kunna upprätta och utveckla metodbeskrivningar där vårdhygieniska aspekter ingår. Arbetet innebär resor till alla sjukhus och kommuner i länet. KVALIFIKATIONER Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning och långvarig klinisk erfarenhet. Meriterande är • erfarenhet från arbete inom vårdhygien, smittskydd och/eller infektionssjukdomar • erfarenhet av infektionsepidemiologi, klinisk mikrobiologi • vana att föreläsa/utbilda • datorvana och vana att arbeta med administrativa arbetsuppgifter. Meriterande utbildningar är • vidareutbildning inom vårdhygien/mikrobiologi • annan adekvat vidareutbildning, gärna omfattande epidemiologi, statistik, forsknings- och utredningsmetodik eller informationsteknik • pedagogisk utbildning. Arbetet kräver flexibilitet, god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Vi är en liten grupp som arbetar tätt tillsammans och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Körkort erfordras. ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

REGION GÄVLEBORG

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!