LetsGig & Mecenat
Gigg från: Västerås kommun

Förstelärare till Bjurhovdaskolan

  • Skola & utbildning

Västerås

Lärglädje börjar med dig! Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Då är det här jobbet för dig! På Bjurhovdaskolan är vi stolta över den mångfald av elever vi har, en stor del av världen representeras i våra klasser och vi ser det som en stor förmån att få utvecklas tillsammans med dem. Vi har höga förväntningar på eleverna för att vi vet att dem kan. Vi har alla ett gemensamt ansvar på skolan, att skapa trygghet och delaktighet, det är viktigt för oss! Skolan ska vara en trygg punkt att komma till och elever måste få vara med och påverka sin utbildning. Genom trygghet, delaktighet och arbetsro skapar vi förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Vi som arbetar på skolan är genuint engagerade och intresserade av elevernas framgång och ser fram emot att arbeta med skolutveckling tillsammans med dig, varmt välkommen till oss! ARBETSUPPGIFTER Vi söker två förstelärare en mot lågstadiet och en mot mellanstadiet. Utöver din roll som klasslärare ingår du i skolans ledningsgrupp. Du är med och utvecklar skolans systematiska kvalitetsarbete samt leder olika insatser som bidrar till höjd måluppfyllelse i din klass och på hela skolan. Du leder utvecklingsinsatser enligt överenskommelse med rektor genom bland annat kollegialt lärande och bidrar till en organiserad och lärande kultur. Du är väl förtrogen med aktuell forskning och är aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kolleger. Du vågar vara driven och agera som positiv utmanande förbild i kollegiet samtidigt som du skapar förtroendefulla relationer. KVALIFIKATIONER Du är en erfaren legitimerad grundskollärare med inriktning tidigare åldrar som har jobbat i minst fyra år. Det är viktigt att du utifrån den senaste forskningen anpassar din undervisning utifrån alla elever du har framför dig. Du har bred kunskap och erfarenhet av metoder och verktyg samt goda ämneskunskaper. Som lärare ger du förutsättningar för elevdelaktighet, elevsamtal och trygga relationer. Vi ser det som meriterande om du har något av följande; Processledarutbildning, utomhuspedagogik, Specialpedagogik eller erfarenhet av facklig samverkan. Om du har en tjänst som förstelärare i Västerås stad men på en annan skola räcker det att du skickar in en vanlig ansökan (CV samt ett personligt brev) samt en kopia på din lärarlegitimation. Är du inte förstelärare inom Västerås stad ber vi dig göra följande; I din ansökan ska du bifoga CV, en kopia på din lärarlegitimation samt en fil som innehåller ditt personliga brev/ansökningsbrev där du även besvarar följande frågor: • Hur bidrar du till det systematiska kvalitetsarbetet? • Hur arbetar du för att utveckla undervisningen och främja elevers lärande? • Hur bidrar du i det kollegiala lärandet? Texten ska omfatta max 500 ord per fråga och bifogas gemensamt i ett Word-dokument. I denna rekrytering kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. ÖVRIGT Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

Västerås kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!