LetsGig & Mecenat
Gigg från: Malmö kommun

Enhetschef till serviceförvaltningens nya centrala IT-enhet

  • Övrigt

Malmö

Ref: 20213412 Arbetsuppgifter Serviceförvaltningen vill arbeta smartare och effektivare med IT och digitaliseringsfrågor. Utvecklingen går framåt i en rasande fart och vi behöver anpassa oss efter de förändringar som vi står inför. För att lyckas med det behöver vi skapa en bra och hållbar struktur för våra IT-stöd i hela förvaltningen. Därför kommer vi till våren att starta upp vår nya centrala IT-enhet och vi söker därför dig som vill bli vår nya enhetschef. Enhetens uppdrag är att fokusera på hur förvaltningen kan göra en förflyttning inom IT och digitalisering. Enhetens uppdrag är bland annat att ansvara för: • inköpsprocessen för IT-utrustning • informations- och IT-säkerhet och Gdpr • licenshantering • att projektleda olika typer uppdrag inom området • utbildning av medarbetare och chefer inom området • support i förvaltningsspecifika frågor och system • att dokumentera, klassificera och katalogisera tillgångar • upphandling Enheten kommer att bestå av 10 medarbetare. Som enhetschef har du en operativ roll och leder förvaltningens processer kopplat till IT och digitalisering. Ditt uppdrag blir initialt att bygga upp den nya enheten och säkra att rätt kompetenser finns för att tillgodose verksamheternas behov. Du har ett övergripande personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten och rapporterar till avdelningschef. Du arbetar mot uppsatta mål enligt Malmö stads målkedja, och har arbetsmiljöansvar och samverkansansvar. Du är ambassadör och bärare av beslutade styrdokument, arbetssätt och processer samt arbetar utifrån serviceförvaltningens ledarstrategi. I uppdraget ingår en aktiv omvärldsbevakning för att säkra den långsiktiga utvecklingen av din verksamhet och dess arbetsmetoder. Kvalifikationer Vi söker dig som har relevant examen om 180 hp från universitet eller högskola alternativt utbildning och/ eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetat som ledare med övergripande verksamhetsbudget-, arbetsmiljö- och personalansvar och har flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat, operativt IT-arbete från en större, komplex organisation. För att vara aktuell för tjänsten behöver du också ha god erfarenhet av att arbeta med processledning, digitalisering och ha systemförståelse. Krav för tjänsten är också en mycket god förmåga att utrycka dig på svenska, i både tal och skrift. Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskap samt ledarerfarenhet från politiskt styrd organisation. Som ledare motiverar och stödjer du dina medarbetare samt ger dem ansvar och möjlighet att utvecklas. Du har inga problem med att visa verksamhetens riktning och känner dig trygg i ledarrollen som innebär att ta ansvar samt att fatta tydliga beslut. För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och bra på att planera arbetet för att hålla tidplaner, samtidigt som du också är flexibel och kan anpassa arbetet under tidens gång utefter de förutsättningar som verksamheten och omgivningen ger. Du arbetar metodiskt och strategiskt för att nå dina mål. Du är även tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig på ett tilltalande och korrekt sätt. Om arbetsplatsen Kansli- och utvecklingsavdelningens uppdrag är att stödja nämnd, förvaltningsledning och verksamheten. Detta gör vi genom att samordna, leda, styra, omvärldsbevaka och följa upp förvaltningens administrativa arbete. Avdelningen arbetar med kvalitet- och utvecklingsfrågor och har i uppdrag att skapa struktur för styrning och ledning och ge verksamheten stöd i gemensamma processer och frågor. Avdelningen bereder även beslutsunderlag och kvalitetssäkrar förvaltningens ärendeprocess och har förvaltningsövergripande samordningsansvar inom olika områden. Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden. Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform:Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse Övrigt Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Malmö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!