LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Postdoktor i astronomi

  • Övrigt

Stockholm

vid Institutionen för astronomi. (Sista ansökningsdag: 2020-12-01). Förlängd ansökningstid t.o.m 2021-01-15. Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Galaxer, där bl.a. extragalaktisk astronomi ingår, Supernovor, Beräkningsastrofysik, Solfysik, och Planet- och stjärnbildning. Institutionen för astronomi inbjuder till ansökningar för en anställning som postdoktor inom extragalaktisk astronomi. Stockholms universitet har tillgång till en mängd astronomiska faciliteter som t.ex. ESO, LSST och NOT, och forskargruppen inom området Galaxer leder flera stora projekt med rymdteleskopet Hubble och ESO:s Very Large Telescope. Projektbeskrivning Forskningsprojektet syftar till att spektroskopiskt studera ett stort antal galaxer i det unga universum, och är kopplat till ett nyligen erhållet ’Large Programme’ med ESO/VLT. Arbetsuppgifter Bedriva datareduktion och analys av optiska spektra tagna med VLT/FLAMES. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, särskilt expertis inom optisk flerobjektsspektroskopi. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i sommar 2021 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Matthew Hayes, tfn 08-5537 8521, matthew@astro.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner • Referenspersonerna ska skicka rekommendationsbrev separat till fv-3410-20.refletters@astro.su.se och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!