LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Scrum master/Systemutvecklare, Stockholm

  • IT & programmering

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: Ca. 12 månader - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Omfattning: 100% - OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Uppdragsbeskrivning Kunden söker en scrum master / systemutvecklare till deras team. Teamet ansvarar för utveckling och förvaltning av Kundens e Arkiv samt utveckling av nya tjänster rörande arkivering och ramverk för ärendehantering. Arbetssättet bygger på de agila principerna; ständig omprioritering/omplanering efter förutsättningarna, självorganisering kring arbetsuppgifter, testdriven approach och leveranser till slutanvändarna i små men frekventa portioner. Teamet ansvarar också gemensamt för att förvalta den utvecklade produkten, vilket kräver att alla teammedlemmar aktivt arbetar för att alla ska kunna utföra så många olika uppgifter som möjligt. Konsulten ska vara en del av utvecklingsteamet och vara ansvarig för att: - Säkra att teamet följer agila principer, processer och metoder. - Facilitera de agila momenten. - Undanröja hinder. - Representera teamet i Scrum of scrums. - Utveckla, såväl front-end som back-end. - Säkerställa att realisationen av kraven fungerar väl med Kundens lösningar i så väl befintliga som framtida miljöer. - Aktiv bidra till att teamet som helhet ökar sin förmåga genom att säkerställa att hen breddar sin egen kompetens genom kompetensöverföring från övriga teammedlemmarnas på samma sätt som hen ser till att överföra av den egna kompetensen till andra teammedlemmar. - Föreslå och aktiv delta i teamutvecklande aktiviteter. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - 5 års erfarenhet av scrum master-rollen - 5 års erfarenhet av Java Enterprise edition (ejb) - 5 års erfarenhet av Java8 - Mycket god erfarenhet av: - Gradle - SOAP services - Oracle - Linux - Moderna javascript-ramverk, t.ex. Angular, React eller liknande - Jenkins Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav): Det är meriterande om konsulten har erfarenhet av: - Jira eller liknande planeringsstöd - OCP / Kubernetes - SAFe - Mockito - j Unit ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!