LetsGig & Mecenat
Gigg från: Arbetsförmedlingen

Sektionschefer till Enheten Ersättningsprövning i Norrköping

  • Övrigt

Norrköping

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Enhetens uppdrag Drivs du av att operativt leda det dagliga arbetet och utveckla, coacha medarbetare? Vill du bidra i myndighetens viktiga förnyelse- och digitaliseringsarbete? Lockas du av att skapa en hälsofrämjande, god arbetsmiljö som skapar förutsättningar för leverans och innovativ utveckling? Enheten Ersättningsprövning är en del av myndighetens kontroll av den ersättning som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program får. Enhetens uppdrag är att utreda och fatta beslut i ärenden om varningar och avstängningar av programdeltagarnas ersättning, vilket ställer stora krav på god förvaltning och rättssäkert. Enheten hanterar även läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.  Enheten består idag av cirka 150 medarbetare fördelat på 7 sektioner i Östersund och Norrköping. Vi söker nu drivna och engagerade sektionschefer till vår verksamhet i Norrköping som kan stödja och coacha våra medarbetare i det dagliga arbetet, utvecklingen av enheten och i den förnyelse som pågår inom Arbetsförmedlingen. Du kommer att bli en del av en ledningsgrupp med enhetschef, sektionschefskollegor och verksamhetsamordnare. Sektionschefens uppdrag och ansvar Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar. Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap. Grundläggande kvalifikationskrav - Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) minst 6 månader inom Arbetsförmedlingens verksamhet. Eller: - Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram Eller: - Aktuell erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå med verksamhet- och personalansvar från annan organisation minst 1 år Övriga meriter för tjänsten - Aktuell erfarenhet som chef på motsvarande nivå inom statlig myndighet. - Aktuell erfarenhet av att som chef ha lett en verksamhet som hanterar ärendehandläggning utifrån regelverk/förordning. Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap: Medarbetare på Arbetsförmedlingen: - Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten - Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser - Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom: - Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer - Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem - Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen. Övrigt Anställningsformen är allmän visstidsanställning under perioden 1 augusti 2021 till och med 28 februari 2022. Placeringsort Norrköping. Vi har goda förmåner med bra semesteravtal och möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se.  Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2021-05-07 märkt med Af-2021/0032 9337. Du ansöker genom att klicka på knappen ”Sök jobbet”  Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. Observera: Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår ifrån evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetsförmedlingen

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!