LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Stödassistent till Utjordsgatans BmSS

  • Vård & assistans

Göteborg

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg. Följ oss gärna på Linked In: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu två stödassistent till vikariat på Utjordsgatans gruppboende. Är du en person med ett stort engagemang för socialt arbete och vill ha ett meningsfullt och varierat jobb? Då ser vi gärna att du söker till vår verksamhet! På Utjordsgatans gruppboende bor personer med olika typer av funktionsvariation och olika behov av omvårdnad. Vi har alltid våra boende i fokus och anpassar arbetssätt/förhållningssätt utifrån individen. En del av våra brukare har ett totalbehov av omvårdnad medan andra enbart behöver stöd i vardagen. Vi erbjuder därmed ett varierande och stimulerande arbete där fokus ligger på att främja individens förutsättningar att själv kunna påverka sitt liv. Som stödassistent arbetar du bland annat med pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad, både hemma hos brukaren i den egna lägenheten och utanför bostaden. I uppdraget ingår också att medverka i upprättandet och uppföljning av genomförandeplaner vilka utgör grunden i att kvalitetssäkra varje brukares individuella behov. Social dokumentation sker i Treserva. Vi arbetar fortlöpande utifrån ett gemensamt utvecklingsprogram, där en strategisk fråga för oss är systematisk uppföljning av kvalitén och nyttan av våra insatser ur brukarnas perspektiv där vi lär oss av dem vi är till för. Genom att analysera resultaten kan vi öka våra kunskaper om vilka insatser som ter sig verkningsfulla, och därmed fokusera på att åstadkomma ökat mervärde och brukarnytta. På Utjordsgatans gruppboende arbetar vi även med välfärdsteknik och innovation inom området. Vi använder Time Care Planering för påverkningsbara scheman. Tjänsterna har schemalagd arbetstid fördelad på dag, kväll, sovande jour och helg. Vi söker nu två stödassistenter till föräldravikariat under ett år. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad stödassistent och har erfarenhet av att arbeta som stödassistent inom denna typ av verksamhet. Du behöver ha god datorvana och det är önskvärt med kunskap inom social dokumentation. Om du härutöver har erfarenhet och kunskap inom AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) ser vi det som positivt. För tjänsten är det viktigt att du kan arbeta självständigt och strukturerat med våra brukare. Verksamheten ställer också högra krav på att du visar lyhördhet för brukarens behov och kan anpassa ditt arbetssätt därefter, med ett gott bemötande. Trots självständigt arbete har vi på enheten en tät sammanhållning där vi kontinuerligt arbetar mot gemensamma mål. Detta är en framgångsfaktor för oss och något vi värnar om. Vi söker därför dig som även trivs med samarbete och kan ta egna initiativ för att medverka till vidareutveckling av arbetsmetoder och verksamhet. ÖVRIGT Urval påbörjas under ansökningstiden. I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!