LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Samordnare till Centrum för arbetsmarknadsanställningar

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor i Göteborgs Stad är samlade i en förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det är en politiskt styrd verksamhet där nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunal vuxenutbildning, att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Uppdraget är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna och att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Förvaltningens två stora avdelningar är Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningsavdelningen. Till det finns stödavdelningarna Ledningsstab, HR och kansli, Ekonomi och inköp samt Kommunikation och IT. Tillsammans är vi ca 260 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA), enhet 1, arbetar med sommarjobb för Göteborgs stads ungdomar, Krami och arbetsmarknadsanställningar för personer med funktionsnedsättningar i syfte att rehabilitera dessa tillbaka till arbetsmarknaden via arbetsmarknadsanställningar. CFA1 har även ett nystartat projekt för ungdomar med funktionsnedsättningar i övergången mellan skola och arbete. På vår enhet arbetar anställningssamordnare, kurator, arbetsterapeut och coacher. Vi arbetar nära tillsammans, både inom enheten och också med förvaltningens övriga enheter, och ute i staden. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete både med enhetschef på CFA1, övriga samordnare på enheten och med teamet, som består av ett tiotal medarbetare. I din roll som samordnare på CFA1 kommer du att arbeta i dokumentationssystemet GW, både som metod men även med dess innehåll. Du kommer även att vara den som har huvudansvaret för enhetlig dokumentation och för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt på enheten, vad gäller dokumentation och registrering i systemet. Enheten arbetar med Individual Placement and Support (IPS) och som samordnare kommer du att ansvara för dess metodutveckling och fortsätta att tillsammans med teamet arbeta och utveckla arbetssättet utifrån metoden. I din roll kommer det även ingå att vara kontaktperson mot Arbetsförmedlingen och andra samarbetsparter både inom och utanför staden. BEA-avtalet kommer utgöra en grund för ditt arbete, vilket innebär att du behöver känna dig trygg i att arbeta med detta och även kunna utgöra ett bollplank för övriga teamet vad gäller beslut inom ramen för detta. Det är också du som kommer att samordna och skapa olika insatser för våra anställda inom OSA, utifrån vad teamet och de anställda ser ett behov av för sin rehabilitering. En stor del av dina arbetsuppgifter kommer att ske i nära samarbete med anställningssamordnare, kurator och arbetsterapeuter. Du ska vara medskapande till fortsatt gott samarbete i arbetsgruppen, tydliggöra metod och kvalitetssäkra processer i syfte att nå våra mål. Du kommer att informera, arbetsleda och fördela ärenden samt företräda gruppen i olika sammanhang. Du samverkar med både interna och externa parter och du kommer ha en aktiv roll i enhetens uppföljning och målarbete. Det kommer även att ingå i uppdraget att uppdatera Sharepoint och vara ansvarig för gruppens struktur & innehåll. KVALIFIKATIONER Du som söker ska ha en utbildning från högskola eller universitet med examen om minst 120hp och arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. Du ska ha stort intresse för arbetsmarknadsfrågor och vilja att göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla. Därför ska du ha erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar. Då mycket av ditt arbete regleras av BEA-avtalet behöver du ha bred kunskap om avtal och regler som gäller för arbetsmarknadsanställningar. Du ska även ha kunskap och vana från GW och Officepaketet. Vi ser det som meriterande om du har aktuella erfarenheter av målgruppen samt kunskap av att arbeta i Sharepoint. Vi tror att du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Därtill tror vi att du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. För att lyckas i rollen behöver du arbeta strukturerat, där du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser även till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Slutligen tror vi att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Det är av vikt att du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. För att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering använder oss av arbetspsykologisk testning som en del i urvalsarbetet. De sökande som uppfyller kraven kommer få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!