LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Lärarassistent vikariat 80%

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Rålambshovsskolan är en åk 7-9 skola med ca 540 elever. Skolan är strategiskt placerad nära kommunikationer och har ett centralt läge på Kungsholmen. Skolan kännetecknas av goda elevresultat och gott systematiskt kvalitetsarbete. Rålambshovsskolan är en EU-ambassadörsskola och har många internationella projekt igång. Skolan har ett prisat elevhälsoarbete och kommer under året att fortsätta utveckla arbetet med UDL (Universal Design for Learning) för att på ett bra sätt kunna möta de olikheter som finns i elevgrupperna. Skolan är också inne i en digitaliseringsfas och erbjuder varje elev en egen digitala enhet. Ett prioriterat område är också HBTQ där vi blivit diplomerad och arbetar aktivt för att öka förståelsen för dessa frågor. På skolan finns också en central undervisningsgrupp, CSI, med årskurserna 7-9 där denna tjänst finns. Arbetsbeskrivning Befattningens uppdrag är elevsocialt med administrativa inslag. Det innebär att lärarassistentens ansvarsområde är att vara en resurs som kan stödja och avlasta lärarens uppdrag att undervisa. Befattningen är i huvudsak praktiskt utförande och har till största del rutinmässiga arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som lärarassistent på Rålambshovsskolan är ditt uppdrag framförallt att: I nära samarbete med lärare, bistå denne i hens arbete i klassrummet. Det kan innebära att du ansvarar för vissa moment och bedömning, att du hjälper eleverna vidare i deras arbete och att du finns som en läranderesurs i klassrummet. Ansvara för rastverksamhet i samarbete med andra med samma profession och ordna för rastaktivitet med fokus på rörelse, trygghet och kreativitet får eleverna att vilja röra sig mera. Att arbeta för en ökad trygghet och studiero i elevgrupper och att tillsammans med andra lärarassistenter och lärare reda ut eventuella konflikter mellan elever. Att följa eleverna till och från olika delar i och utanför skolan. Sköta viss föräldrakontakt Hjälpa till med vissa administrativa delar som exempelvis taxibeställningar och inköp Bistå lärarna i mentorskapet Hålla i läxhjälp Kvalifikationer Förmågor: Kunna tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att medarbetaren uppträder som en god förebild för eleverna. Övrigt Vi vill påminna att för denna tjänst behöver sökande kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid erbjudande om tjänst. Intervjuer kommer ske löpande under annonstiden. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!