LetsGig & Mecenat
Gigg från: Norrköpings kommun

Ekonomichef med verksamhetsansvar

  • Övrigt

Norrköping

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Ekonomichef med verksamhetsansvar VÅR VERKSAMHET Vi söker dig som har förmågan att koppla samman ekonomiprocesser med verksamhet och kunskapen att formulera omvärldens händelser till ekonomiska prognoser Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret är tjänstemannastöd för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Tillsammans är vi cirka 350 anställda och en omsättning på drygt 700 miljoner kronor. Vi ansvarar för försörjningsstöd och annat bistånd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsåtgärder samt vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola. Oavsett verksamhet har vi ett gemensamt uppdrag i att erbjuda invånare möjlighet att växa och utvecklas och där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt. ARBETSBESRKIVNING Vi söker en ekonomichef med uppgift att leda och kvalitetssäkra organisationens ekonomiprocess tillsammans med verksamheten. Ekonomichefen är direkt underställd kontorschefen och ingår i kontorets ledningsgrupp. Viktiga uppgifter är att göra omvärldsanalyser och omsätta dem i ekonomiska prognoser för kontoret och ur ett helhetsperspektiv driva utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet och för verksamheten. Du svarar för beslutsunderlag och rapporter till kontorschef och politisk nämnd och ditt arbete bidrar till att verkställa politiska mål, riktlinjer och beslut. Du håller samman den årliga processen kring budget och planeringsförutsättningar, kvalitetsuppföljningar, internkontroll likväl som bokslut. Vidare driver du frågor på strategisk och ledande nivå avseende redovisning och ekonomistyrning och tillser att chefer i organisationen får bra förutsättningar i sitt arbete med budget och uppföljning. Du är också verksamhetschef för stödverksamheten inom kontoret. Det innefattar stödfunktioner för kärnverksamheten samt kansliet som utgör ledningsstöd inom utredning, analys och ekonomi. Verksamheten är indelad i tre enheter med ett 60-tal medarbetare där du har tre chefer som ansvarar för driften och utgör din ledningsgrupp.   DIN PROFIL Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi med tidigare chefserfarenhet. Du ska ha erfarenhet av arbete inom ekonomistyrning och redovisning inom offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av att leda ekonomiarbete, rapportera till uppdragsgivare och kan kommunicera och förmedla organisationens ekonomiska förutsättningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Din förmåga att omformulera omvärldens händelser till ekonomiska effekter gör att vi tillsammans kan lägga strategier för framtiden. Du är strukturerad och organiserar arbetsuppgifter med framförhållning och följer angivna tidsramar. Du är uthållig när arbetet kräver detta och vid problemidentifiering har du en lösningsfokuserad analysförmåga utifrån ett ekonomiperspektiv. Du kan balansera motstridiga krav och arbetar med helhetsperspektiv i relation till detaljer. Som person är du drivande, självgående och uthållig och stabil i motgångar.  Du verkar för ett process- och tillitsbaserat arbetssätt som inbjuder till delaktighet och medskapande och facklig samverkan ser du som en styrka för att skapa trygghet och stabilitet i det dagliga arbetet och utveckling av verksamheten. Du har god självkännedom och tar ansvar för utvecklingen av ditt och enhetschefernas ledarskap. Ett kommunikativt ledarskap, ordning och reda med en god pedagogisk förmåga är viktigt för att lyckas i uppdraget. Vill du vara med och skapa de bästa möjligheterna för våra invånare och kompetensförsörjning till arbetslivet är du varmt välkommen med din ansökan!  MER INFORMATION OCH ANSÖKAN Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Pernilla Thott Ljung, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör, 011-151088 eller Katarina Nyqvist, rekryteringsspecialist, 011-153010. Din ansökan vill vi ha senast den 13 juni.   Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Norrköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!