LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Studie och yrkesvägledare till projekt

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola. Arbetsplatsbeskrivning Jobbtorg Unga Kista vänder sig till unga mellan 16 och 29 år som behöver stöd i att komma ut i arbete eller studier. Den ordinarie verksamheten finns i Kista galleria och bedrivs av coacher, studie- och yrkesvägledare, ungdomskonsulenter, IT-pedagog, samordnare inom det Kommunala aktivitetsansvaret, samt admin och ledning. Unga kan remitteras till Jobbtorg via handläggare på försörjningsstöd, men de kan också komma på eget initiativ via drop-in. Jobbtorg Unga Kista arbetar aktivt med att marknadsföra och sprida information till unga utan sysselsättning eller myndighetskontakt, för att locka fler till att ta del av de insatser som erbjuds. Arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista bedriver via medel från Sociala investeringsfonden ett gemensamt projekt "Studier och Arbete". Mål och syfte med projektet är att minska andelen unga i utanförskap genom att öka den lokala tillgängligheten i Rinkeby och Husby och på ett effektivare sätt bygga relation med målgruppen. Sedan februari 2019 bedrivs projektet i Ungdomens hus i Rinkeby och i Medborgarkontoret i Husby. Arbetsbeskrivning I rollen som studie- och yrkesvägledare i detta projekt behöver du arbeta på alla de tre platserna där projektarbetet bedrivs utifrån behov. Du arbetar med såväl traditionella vägledningssamtal enskilt och i grupp, som med informationsspridning och anordning av aktiviteter kopplade till studier. Du stödjer sökande med att sätta upp mål och planera för studier och/eller yrke, vid studieplanering uppmärksammar du behov av såväl särskilt stöd i studierna som eventuell validering av tidigare kunskaper. Du har din placering i de olika verksamheterna och jobbar flexibelt och lösningsfokuserat med de unga. Ditt uppdrag blir att länka och lotsa unga, samtidigt som du stöttar dem i planering mot deras mål. Du kommer att ha ett nära samarbete med de andra yrkeskategorierna. Du har kontakt med utbildningsanordnare och andra aktörer såsom stadsdel, CSN, AF och föreningar. Du deltar i utveckling av metoder, rutiner och arbetssätt, samt håller dig informerad om utvecklingen inom verksamhetsområdet. Du har även kunskap om ekonomi och olika former av stöd kopplat till studier. I arbetet ingår dokumentation enligt socialtjänstlagen i det administrativa systemet Flai. Kvalifikationer Vi söker dig som är kreativ och nytänkande. Du gillar när det händer saker och kommer gärna med idéer och förslag för att utveckla arbetet med att nå ut till och motivera de unga. Du drivs av att skapa förändring för unga i utanförskap. Vi ser att du är social och bra på att skapa förtroende och bygga relationer. Kännedom om Järva och kontakter i området är önskvärt. Du tycker om att jobba mot mål och resultat. Rollen kräver självständighet och ansvarstagande då du rör dig mellan och på tre olika verksamheter. Har du erfarenhet av att jobba i kommunal verksamhet och inom projekt är det en fördel. Studie- och yrkesvägledarexamen är ett krav. Övrigt På https://jobba.stockholm/formaner/ kan du läsa mer om vilka förmåner du har som medarbetare i Stockholm Stad. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!