LetsGig & Mecenat
Gigg från: Arbetsförmedlingen

Arkivarier med inriktning digital utveckling, Stockholm eller Malmö

  • Kommunikation, media & design
  • Kultur & fritid

Stockholm

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Enheten Informationsförvaltning söker arkivarier med inriktning på digitalisering och digital utveckling. Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till att öka sysselsättningen och en välfungerande arbetsmarknad. Nu har vi inlett ett viktigt förnyelsearbete mot en modernare myndighet. Är du rätt person att hjälpa oss nå dit vi vill? Enhetens uppdrag är att styra och ge förutsättningar för enhetlig, effektiv och rättssäker ärende- och informationshantering och arkivering för hela Arbetsförmedlingen. Vårt fokus är att bidra till och möjliggöra en digitalisering och en digital utveckling av informationshanteringen. Enheten Informationsförvaltning är en del av Rättsavdelningen, våra medarbetare är geografiskt spridda över hela landet och vi jobbar tillsammans virtuellt. Vårt fokus och våra arbetssätt präglas av digitalisering och vi arbetar proaktivt genom våra styrdokument, genom att ge stöd och styrning inom vårt specialistområde till olika utvecklingsarbeten och genom att alltid jobba i nära samarbete med andra verksamheter, både internt och externt. På enheten driver och deltar vi i flera utvecklingsprojekt inom området informationsförvaltning och arkivering. Du kommer att ingå i enhetens team för regelverk och strategi vars uppgift är att: - Utarbeta enkla och lättförståeliga handledningar baserade på regelverk och verksamhetens behov. - Tillsammans med vår IT organisation arbeta fram strategier för informationens livscykel inom myndigheten. - Omvärldsanalysera, bevaka och tolka att vårt regelverk ligger i framkant. - Aktivt arbeta för att möjliggöra digitalisering genom utredningar och delta i olika projekt och arbetsgrupper. Arbetsuppgifter - Driva och genomföra gallrings- och bevarandeutredningar. - Utreda behovet av, och utarbeta, styrande dokument. - Olika typer av utredningsarbeten inom området i små och/eller större verksamheter, både långsiktiga och mer ”akuta”. - Delta i myndighetens digitala utveckling (IT utveckling) genom att ge stöd och styrning, inom enhetens specialistområde. - Aktivt delta i utveckling - och vidareutvecklingen av olika systemstöd till exempel diarieföringssystem, ärendehanteringssystem eller e-arkiv ur ett verksamhetsperspektiv. - Ge expertstöd och hålla informationer och utbildningar. Kvalifikationer - Akademisk examen inom arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning och kunskaper. - Erfarenhet av och/eller utbildning i digital informationshantering. - God förståelse och erfarenhet av arbete med regelverket inom offentlig verksamhet. - Erfarenhet av att självständigt och i grupp drivit och genomfört gallrings- och bevarandeutredningar. - Arbetat praktiskt med verksamhetsbaserad arkivredovisning. - God förståelse för och tidigare erfarenhet av att delta och arbeta i olika IT-projekt och med digital utveckling. - Erfarenhet och kunskaper om förändring - och förnyelsearbete. - God förmåga att uttrycka dig pedagogiskt och tydligt på svenska i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, förmågor, lämplighet och ditt förhållningssätt. Myndighetens värdegrund professionellt, inspirerande och förtroendeingivande är viktiga ledord för oss. Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier: - Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten - Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser - Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring  Övrigt Anställningen är tillsvidare på heltid med placering på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna eller på kontoret i Malmö. Du kommer eventuellt att ha chef på distans. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning om du inte redan är tillsvidareanställd i myndigheten. Ansökan Välkommen med din ansökan märkt med Af-2021/0024 3767 senast den 18 april 2021. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Fyll i formuläret och besvara ett antal urvalsfrågor. Bifoga CV där du beskriver relevant utbildning och erfarenheter för att styrka dina kvalifikationer samt ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. Urvalstester kan förekomma i rekryteringsprocessen.  Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetsförmedlingen

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!