LetsGig & Mecenat
Gigg från: Regeringskansliet

Rättssakkunnig – arbeta med lagstiftning på Finansdepartementets bankenhet

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet Är du assessor och vill arbeta med lagstiftning på finansmarknadsområdet väntar ett spännande uppdrag på vår bankenhet. Du kommer att få arbeta med olika frågor inom finansmarknadsområdet och framför allt med att ta fram ett nytt insolvensrättsligt regelverk för banker. Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Finansmarknadsavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för regeringens politik när det gäller den finansiella sektorn. Bankenheten är en av fyra enheter på avdelningen och ansvarar för lagstiftningen på bankområdet, dvs. den rättsliga regleringen av bankverksamhet. Enheten ansvarar också för den lagstiftning som gäller för betalningsmarknaden, Sveriges riksbank samt för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Området har sedan den globala finanskrisen präglats av en omfattande regelgivning. Vanligtvis har enheten flera pågående lagstiftningsprojekt samtidigt. Exempel på pågående lagstiftningsärenden på enheten är framtagandet av en ny riksbankslag och ny lagstiftning om obligationer som banker emitterar för att finansiera sina bolån (s.k. säkerställda obligationer). Du bereder och driver lagstiftningsärenden, dvs. tar fram kommittédirektiv, departementspromemorior, lagrådsremisser och propositioner. Eftersom lagstiftningen på bankområdet i stor utsträckning är gemensam för medlemsstaterna i EU, företräder du Sverige i förhandlingar om rättsakter inom EU. Du hanterar också löpande arbetsuppgifter, dvs. tar fram underlag till den politiska ledningen, svarar på skriftliga frågor och interpellationer från riksdagsledamöter, bevakar enhetens ansvarsområden genom att granska andra enheters och departements lagstiftningsärenden och gör rättsutredningar. Arbetet bedrivs i allmänhet i projektform, dvs. i samarbete mellan enhetens jurister och ekonomer. Avsikten är att du – tillsammans med en av enhetens ekonomer – ska vara med och ta fram ett nytt insolvensrättsligt regelverk för banker (s.k. resolution) på EU-nivå. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se. Din bakgrund Du är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Dina egenskaper  Arbetet ställer stora krav på skriftlig och muntlig framställningsförmåga på såväl svenska som engelska. Du är nyfiken och kan växla mellan olika slag av arbetsuppgifter. Med ett kvalitetsmedvetet och strukturerat arbetssätt, god analytisk förmåga, integritet och god samarbetsförmåga driver du självständigt arbetsuppgifterna framåt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrigt Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som rättssakkunnig på upp till sex år. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Tillträde enligt överenskommelse. Är du intresserad? Vill du veta mer om jobbet eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-handläggare Johan Backlund på 08-405 54 36. Fackliga kontaktpersoner är Mikaela Nilsson, Saco, samt Lotta Nordqvist, ST och nås via på Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 13 juni 2021. Bifoga samtliga betyg och vitsord med din ansökan. Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Finansdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och regioner, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.

Regeringskansliet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!