LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlskrona kommun

Specialpedagog till förskolor i Rödeby

  • Skola & utbildning

Karlskrona

Specialpedagog till förskolor i Rödeby  11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss.  Mer information på: Jobba i skolan Vi söker en specialpedagog till förskolor i Rödeby. Förskolorna har åldershomogena grupper och är indelade i olika arbetslag. För att möjliggöra ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi projektinriktat. Barnen har inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras erfarenheter och intressen. Barnen möjlighet till skapande, experimenterande lek och lärande i en kreativ och föränderlig miljö.    Vi bygger verksamheten på för oss viktiga värden som trygghet, glädje, gemenskap, hänsyn och ansvar. Vår strävan är att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet, tillit, delaktighet och utforskande. I vår strävan kring viktiga värden vill vi skapa hopp om tillförsikt för en hållbar framtid. Med stöd av pedagogisk dokumentation arbetar vi med att ytterligare inspirera, utveckla och synliggöra barnens läroprocesser. Under dagen delar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper. På så vis får både barn och pedagoger värdefull tid att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Arbetsbeskrivning Du arbetar i första hand gentemot barn i behov av särskilt stöd men också med gruppdynamik och miljö kring alla barn. Med din specialpedagogiska kompetens medverkar du till att barn i behov av särskilt stöd får möjlighet till inkluderande individanpassning som leder till optimalt lärande och utveckling.  Vi söker en medarbetare som kan göra pedagogiska insatser i klassrummet och på avdelningarna i mindre grupper och individuellt. Du kommer vara med och skapa möjligheter för barnen till delaktighet i lärandet i vår verksamhet. Du kommer genomföra observationer i klassrum eller i barngrupp. Med din specialpedagogiska kompetens genomför du pedagogiska utredningar och är ett viktigt stöd i utarbetandet och uppföljningen av åtgärdsprogram. Du behöver arbeta systematiskt med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser och ser möjligheter hos barnet och i verksamheten. Du handleder och är en kvalificerad samtalspartner i arbetslag, till enskilda pedagoger, arbetslag och rektor i specialpedagogiska frågor. Du deltar vid behov i samtal med vårdnadshavare. Du arbetar med övergång och uppföljning av ny verksamhet, och kan vara delaktig för att ta vara på tidigare erfarenheter av enskilda barns lärande. Du kommer ingå i barnhälsoteam och i arbetslag. I rollen samverkar du med andra yrkesgrupper och institutioner; t ex BHV, BUP och HAB. Tillsammans med andra professioner Gemensamt med denna kompetens ska vi planera förskolans förebyggande och främjande arbete. Du har en helhetssyn och anpassar arbetet efter variationen i vår verksamhet. Kvalifikationer  Du är legitimerad lärare samt utbildad specialpedagog. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som specialpedagog i förskolan.  Du är van vid att handleda och att vara en kvalificerad samtalspartner och bekväm med att ta externa kontakter. Vi söker dig som har en god insikt i grundskolans och förskolans styrdokument och har kunskap och erfarenhet av interaktiva och kompensatoriska hjälpmedel. Vi lägger stor vikt vid ansvarstagande, flexibilitet, samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta självständigt. Du har ett förhållningssätt som stimulerar och väcker barnens intresse för lärande. Eftersom du arbetar ut till flera arbetslag behöver du ha en god förmåga att planera och strukturera upp ditt arbete. Du har ett inkluderande och lösningsfokuserat arbetssätt och du ser möjligheter och anpassar dig enkelt efter ändrade omständigheter. Du har en god förmåga att utrycka dig tydligt i tal och skrift. Om anställningen Anställningsform: Tillsvidare, semesteranställning Sysselsättningsgrad: 100 %. Tillträde till tjänst: Enligt överenskommelse Provanställning kan komma att bli aktuellt. Registerkontroll föregår beslut om anställning. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut tas. Kontaktpersoner Ann-Charlotte Wernered, rektor, 0455-30 38 85  Fackliga företrädare Carina Svensson, Lärarförbundet, 0455-30 48 69 Mikael Persson, Lärarnas Riksförbund, 0704-852516 Ansökan Du är välkommen med din ansökan senast 28 november 2021. Tjänsten söks via Karlskrona kommuns rekryteringssystem, se länken nedan! Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Karlskrona kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!