LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borås kommun

Kvalitets- och miljösamordnare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Borås

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 350 personer arbetar på Servicekontoret. På Borås stads hemsida kan du läsa mer om vår förvaltning. Som kvalitets- och miljösamordnare är du placerad på Personalenheten på avdelningen Personal- och kontorsservice. I vår arbetsgrupp finns tio personer som arbetar i olika typer av stödfunktioner inom områdena personaladministration, kommunikation, nämndadministration, HR samt kvalitets- och miljösamordning. Som förvaltningens kvalitets- och miljösamordnare samordnar och dokumenterar du förvaltningens arbete inom kvalitet- och miljö utifrån ISO. Du arbetar bland annat med förbättringsarbete, processkartläggning samt avvikelsehantering. Du samordnar förvaltningens interna och externa revisioner. Du arbetar konsultativt mot de olika verksamhetsdelarna i förvaltningen och stöttar chefer och medarbetare i kvalitets- och miljöarbetet. Vissa arbetsuppgifter ligger inom arbetsmiljöområdet, tex samordning av skyddsronder. Vi söker dig med dokumenterad vidareutbildning inom kvalitet- och miljöområdet eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har även utbildning och erfarenhet inom ISO. Du trivs med att ha en samordnande roll och du har lätt för att skapa dig en överblick över processer och uppgifter. Du kommer att vara "spindeln i nätet" med många arbetsuppgifter på gång samtidigt. Det kräver att du är van vid att själv planera och strukturera ditt arbete. Du kommer att träffa många olika medarbetare och chefer i din roll och du behöver därför vara lyhörd och ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Då du är ensam i din roll på förvaltningen behöver du ha förmågan att arbeta självständigt och att driva egna processer framåt, samtidigt som du behöver stämma av före beslut. Du har en god IT-vana och en god administrativ förmåga. Du uttrycker dig väl, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel. I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Borås kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!