LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Doktorand i fokus på neutronspridnings- och neutrondiffraktionsstudier

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. https://kemi.uu.se/angstrom Denna tjänst är kopplad till https://www.swedness.se/ doktorandforskarskola. Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Inom programmet Molekylär biomimetik söker vi en välkvalificerad doktorand som vill bidra till vår forskning kring att lösa mekanismerna för gasprocessande/-producerande enzymer med hög energirelevans. I den här tjänsten kommer du att utveckla rening och kristallisering av målenzymerna, samt applicera neutronspridnings- och neutrondiffraktionstekniker, tillsammans med andra biofysikaliska tekniker, för studier av vattenmolekylers, vätebindningar och väteatomers roll i fotosyntetisk vattenspjälkning och CO2-assimilering (fotosystem II, rubisco) och hos hydrogenaser. Doktoranden kommer att arbeta i en världsledande och vänskaplig forskargrupp under ledning av prof. Johannes Messinger, och ha tillgång till avancerade experimentella och beräkningskemiska forskningsanläggningar som stöds av kompetent forskarpersonal. Du kommer också att kunna dra nytta av attraktiva arbetsvillkor (4-årig anställning, inga undervisningsavgifter, omfattande hälsovård och ergonomisk arbetsmiljö). Arbetet inbegriper ett nära samarbete med andra ledande forskargrupper i Sverige (vid Uppsala universitet) såväl som i Tyskland, Estland och USA. Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med att studera vätebindningar och protoners/väteatomers roll i fotosyntesens vattenoxidation och CO2-reduktionsreaktion, samt vätgaskatalys hos hydrogenaser. Du kommer att fokusera på kristallisation av dessa enzymer och mätning av neutronspridning och neutrondiffraktion vid storskaliga neutronforskningsanläggningar i Sverige och övriga världen. Således kommer detta doktorandprojekt att innebära resor till dessa anläggningar för datainsamling samt till partnerlaboratorier. Du kommer också att använda andra biofysikaliska tekniker såsom masspektrometri, blixtinducerad syrgasutveckling, fluorescens, termoluminescens, EPR-spektroskopi samt seriell femtosekundskristallografi. Du kommer att kunna dra nytta av stöd från “Swed Ness Neutron School” och förväntas delta i deras aktiviteter. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har - avlagt examen på avancerad nivå eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat som uppskattar experimentellt arbete, men som även är intresserad av dataanalys.  - grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik, biologi eller inom ett annat relaterat område - mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift Stor vikt kommer också att läggas vid god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Önskvärt/meriterande: - Tidigare erfarenhet av proteinrening och –kristallisation, och/eller datainsamling och analys vid större forskningsanläggningar (t.ex. neutronspridning) är meriterande Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Urvalsprocess: Toppkandidater kommer att bli intervjuad av flertalet personer, ombedda att inför grupp presentera sitt examensarbete eller motsvarande (fysiskt närvarande eller digitalt) och kan även komma att behöva uppvisa sin skrivförmåga. Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser). Tillträde: 2021-03-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7. Anställningens omfattning: 100 %. Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Johannes Messinger, phone: +46 70 167 9843, email: johannes.messinger@kemi.uu.se. Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2021, UFV-PA 2020/4407. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!