LetsGig & Mecenat
Gigg från: Theducation AB

Lärare i svenska och retorik åk 7-9

  • Skola & utbildning

Linköping

Thea Privata Grundskola ligger på Kungsgatan 33 mitt i staden, fem minuter från resecentrum. Det gula huset är skolans hjärtpunkt men vi bedriver även verksamhet i det blå huset tvärs över Kungsgatan och längre upp på Kungsgatan. Sammanlagt finns idag 250 elever på skolan i årskurs 7 till 9 samt en klass i årskurs 6 om 24 elever. Andelen behöriga lärare överstiger 90 % vilket är vår målsättning i all vår verksamhet. Huvudman för Thea Privata Grundskola är Theducation AB som driver två skolor, varav en finns här i Linköping och den andra i Stockholm. Huvudmannen för Thea har tidigare varit huvudman även för Klara Gymnasium och Thea Privata Grundskola hette tidigare Klara Privata Grundskola. Som kollegium arbetar vi för en god stämning och en lugn studiemiljö med fokus på uppgiften. Vi känner alla stort ansvar för att aktivt bidra till en god kultur och även trygghet i att stötta varandra. Vi söker dig som har höga ambitioner med din lärargärning och som gärna arbetar i ett mindre sammanhang där vi gemensamt arbetar för samma vision och mål. Våra lärare och all övrig personal arbetar för en god stämning på skolan och en lugn studiemiljö med fokus på uppgiften. Vår utgångspunkt är att en god relation till eleven är avgörande för både lärande och motivation. Hos oss är du både ämneslärare och mentor för en klass tillsammans med en kollega och du ingår i ett av våra tre arbetslag på skolan. Skolning i klassisk retorik stärker elevernas personliga utveckling och ger ökad träning i förmågor som krävs för högre betyg. Som lärare i svenska är det därför av vikt att du även vill utveckla din förmåga att undervisa i retorik. Utifrån vår helhetssyn förväntas du även delta i gemensamma aktiviteter för skolan som helhet, enskilda årskurser eller för enskilda klasser och ansvaret som mentor innebär utöver ett individuellt elevansvar även en vilja och förmåga att skapa en god sammanhållning i den klass du och din medmentor ansvarar för. Stämmer beskrivningen ovan vill vi gärna träffa dig och höra mer om vad du ser som dina främsta framgångsfaktorer som lärare. Tillträde till höstterminens start i augusti 2021. Heltid eller deltid kan erbjudas med goda lönevillkor. Behörighet i svenska för årskurs 6 eller ytterligare ett eller flera ämnen för årskurs 6 eller årskurs 7 till 9 är meriterande. Vi strävar även efter att vårt kollegium som helhet ska kunna omfattas av lärarlönelyftet, där variationen i ersättning inom lärarlyftet är 1000 till 4000 kr beroende på den enskildes kompetens. Om statsbidraget inte är tillräckligt för de lärare som omfattas av lärarlönelyftet avsätter huvudmannen tillkommande medel. Bifoga din behörighetsförteckning i ansökan.

Theducation AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!