LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan i Gävle

Doktorand i industriell ekonomi

  • Skola & utbildning

Gävle

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar. Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri. ARBETSUPPGIFTER Institutionen för industriell ekonomi, industriell design och maskinteknik vid Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle, Sverige, söker nu en doktorand inom industriell ekonomi. Vi söker en mycket motiverad kandidat med goda akademisk meriter som innehar en magisterexamen i industriell ekonomi eller motsvarande. Den valda kandidaten kommer att nå doktorsexamen som en Early Stage Researcher (ESR) inom det EU-finansierade H2020-MSCA-ITN-projektet "Hållbarhet och upphandling i internationella, europeiska och nationella system" (akronym SAPIENS - GA n. 956696). Doktoranden kommer att erbjudas en internationell, tvärvetenskaplig och tvärsektoriell utbildning som kommer att inkludera utbyten, upp till tio månader, hos konsortiets universitet och partnerorganisationer. En del av studietiden förläggs därför till andra länder än Sverige. Projektets mål är att främja tvärvetenskaplig forskning om användningen av offentlig upphandling för att hantera de sociala och miljömässiga utmaningarna under 2000-talet i syfte att skapa en betydligt ökad europeisk kunskapsbas och forskningskapacitet inom lag, ekonomi och företagsvetenskap av hållbar offentlig upphandling. Doktoranden kommer att ingå i en grupp av andra doktorander utspridda i SAPIENS-partneruniversitet (10 st) och kommer därmed kunna dra nytta av ett internationellt och tvärvetenskapligt utbildningsprogram med lokala och externa aktiviteter inom Initial Training Network, (ITN-Marie Curie Actions research fellowship program). Utbildningen kommer att ske genom avancerade utbildningskurser, en sommarskola och en konferens anordnad av ITN-partners i hela Europa (Italien, Belgien, Sverige, Danmark, Polen, Rumänien, Ungern, Storbritannien). Vi erbjuder • möjligheten att doktorera vid ett av Sveriges vackraste lärosäten. • en obligatorisk individuell studieplan för att stötta din individuella utveckling. • en arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt Högskolans avtal för doktorandlöner. • forskarutbildning vid ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor. KVALIFIKATIONER För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet: • Avlagt en magisterexamen i industriell ekonomi eller annan examen som arbetsgivare finner likvärdig. • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att den forskarstuderande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå krävs även särskild behörighet: - att du tidigare inte innehar en doktorandexamen. - att du är inom de fyra första åren av din forskarkarriär. - att du inte ha bott eller genomfört dina huvudaktivitet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. - att du har gedigna kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. Erfarenhet och kunskap inom ämnet är meriterande. Det är meriterande för den sökande om hen kan uppvisa erforderlig erfarenhet och avancerad kunskap inom vetenskaplig metod, offentlig upphandling och hållbarhet. För att lyckas med dina doktorandstudier behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att: • självständigt driva sitt arbete framåt, • kunna samarbeta med andra, • ha ett professionellt förhållningssätt, • analysera och arbeta med komplexa frågor • förmågan att kunna diskutera och förklara forskning för personer som inte är verksamma inom det egna ämnet. Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. Information om antagning och anställning Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. ÖVRIGT Ansökan ska innehålla: - ett fullständigt CV - en kopia av magister- och kandidatexamen med utskrift av register och slutbetyg - en kopia av ditt pass - ett personligt brev - två referenskontakter - ett sammandrag av magisteruppsatsen - eventuella publikationer Endast dokument på svenska och engelska kan accepteras. För sökande med examina från utländskt lärosäte: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska. Mer om krav på dokument: https://hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Research/Doctoral-education.html Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen. Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Högskolan i Gävle

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!