LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Mark- och anläggningslärare

  • Skola & utbildning

Gotland

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Om verksamheten Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Wisbygymnasiet har ca 1500 elever och ungefär 185 anställda varav runt 170 är lärare. Vi erbjuder 16 nationella program, fem introduktionsprogram och en riksrekryterande sjöfartsutbildning. Wisbygymnasiets mål är att vara en attraktiv arbetsplats där eleverna ges förutsättningar att utvecklas till kreativa, välmående och välrustade individer. På Wisbygymnasiet samarbetar vi och tar gemensamt ansvar så att våra elever når examensmålen. Vi sätter laget framför jaget, ser möjligheter till utveckling och talar gott om varandra. Undervisningen skapar vi tillsammans, den präglas av delaktighet och variation samt inspirerar till att vilja lära mer. Skolan erbjuder en spännande, modern och anpassad miljö. Våra lärare arbetar i ämnesarbetslag och Wisbygymnasiets vision är: • Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov i samhället • Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö • Vi är platsen för både bildning och utbildning Arbetsuppgifter Vi söker nu en mark och anläggningslärare med inriktning anläggningsförare. Vi söker dig som är behörig lärare eller har motsvarande yrkeskompetens inom branschen. Du som söker är erfaren och förtrogen inom bygg- och anläggningsbranschen och som kanske vill prova på något nytt och bidra till att utbilda morgondagens vuxna. Hos oss kommer du att ingå i ett ämnesarbetslag som gemensamt arbetar för att utbilda elever mot Skolverkets uppsatta examensmål. Utbildningen genomförs i nära samarbete med branschen och branschorganisationer. Undervisningen består av såväl praktiska som teoretiska moment. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning i kurser i inriktning anläggningsfordon. I ditt uppdrag ingår att bidra till skolans utveckling. Du kommer ingå i programarbetslag där du får möjlighet att tillsammans med andra planera och utveckla undervisningen. Som nyanställd kommer du att ha en mentor under första året. Kvalifikationer Vi ser gärna att du är eller har ambition att bli yrkeslärare för Byggprogrammet inriktning anläggningsfordon eller har motsvarande yrkeskompetens. Du är en trygg vuxen med ett stort intresse av att möta elever med olika kunskaps- och motivationsnivå. Du har god samarbetsförmåga och vill bidra med att utveckla utbildningen tillsammans med lärarkollegor och samarbetspartners inom branschen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet. Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!