LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Doktorand i beräkningsvetenskap

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor. Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning. Idag har institutionen ca 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder. Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Många av avdelningens forskningsprojekt bedrivs i nära samarbeten med tillämpningsområden inom och utom akademin. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet. Avdelningen är för närvarande värd för 20 doktorander, och doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap och relaterade områden, verksamma både inom akademi och inom näringsliv. Institutionen för informationsteknologi är också ansvarig för att leda det strategiska forskningsområdet (SFO) https://essenceofescience.se/ som är ett samarbete för att utveckla e-vetenskap mellan tre svenska universitet som vart och ett har varit starka inom området: Uppsala, Lunds och Umeå universitet. Vår forskargrupp specialiserar sig på ett utveckla teori, metoder och programvara för distribuerade datorinfrastrukturer och maskininlärning. Vi har ett antal olika samarbetspartners och erbjuder stora möjligheter till samarbete med ledande forskare inom och utom Sverige. Den aktuella doktorandtjänsten är en del av den gemensamma forskarskolan i dataintensiv vetenskap mellan e SSENCE och https://www.scilifelab.se/. I forskarskolan kombineras utmaningar inom dataintensiv vetenskap från ett grundläggande metodologiskt perspektiv och med ett perspektiv direkt från dataintensiva tillämpningar. Skolan utgör en arena för möten och nära samarbete för exporter i beräkningsmetoder, dataintensiva metoder och datahantering (system och metodik) tillsammans med forskare i olika (datadrivna) forskningsområden, näringsliv och samhälle, med det gemensamma målet att möjliggöra nya vetenskapliga upptäckter i dataintensiva fält. Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.  https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Arbetsuppgifter En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra års heltidsstudier. Huvuddelen av forskarutbildningen består av forskning i ett specifikt ämne, men innebär även att man genomgår forskarutbildningskurser. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %). Kvalifikationskrav En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Ytterligare krav för denna tjänst är kunskaper i datalogi, med fokus på säkerhet, distribuerade system och maskininlärning, samt praktisk programmeringsförmåga (företrädesvis i Python och C). Önskvärt/meriterande i övrigt Meriterande med lika vikt är kännedom om vanliga sårbarheter och exponeringsrisker, kunskaper och erfarenhet inom numerisk optimering och bayesianska metoder, samt etablerad metodik inom mjukvaruutveckling. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?language Id=3. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-09-01  eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Salman Toor, Salman. Toor@it.uu.se, Välkommen med din ansökan senast den 16 maj 2022, UFV-PA 2022/1494. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!