LetsGig & Mecenat
Gigg från: Yrkesresurs i Västra Götaland Ekonomisk fören

Arbetsterapeut

  • Vård & assistans

Uddevalla

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på ett Socialt företag kallad Yrkesresurs och på en arbetsplats som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i kommunen. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Välkommen att söka tjänsten som Legitimerad Arbetsterapeut/Fysioterapeut inom det Förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänster. Vårt uppdrag inom det Förstärkta samarbetet Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samverkan se till att klargöra arbetsförmågan hos flertal kvinnor och män som är i behov av det, så tidigt som möjligt, får tillgång till gemensam kartläggning och förstärkta insatser. Syftet är att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Genom samverkan ska Yrkesresurs bidra till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro. Yrkesresurs ska vidareutveckla sitt arbete med arbetsträning så att deltagarna säkerställas att vi ger goda och individuellt anpassade förutsättningar i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Syftet är att deltagarens behov av insatser identifieras och möts så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. Vi har idag ca 80 personer inskrivna i det förstärkta samarbetet. Verksamheten leds av Verksamhetschef och bedrivs idag på orterna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla Beskrivning av tjänsten som Arbetsterapeut/Fysioterapeut Arbetsterapeutens/fysioterapeutens uppdrag på Yrkesresurs omfattar insatser inom ramen för tjänsterna Klargöra deltagarens arbetsförutsättningar, Klargöra deltagarens arbetsförutsättningar utförs via en aktivitetsbaserad bedömning av arbetsförmåga, samtal/intervju av deltagarens eller via praktiska bedömningsuppgifter Arbetsterapeutens/fysioterapeutens arbetsområde inom Arbetsförmedlingens Förstärkta samarbete med Försäkringskassan omfattar alla människor som är aktuella för insatser, Åtgärdernas syfte är att utveckla, stödja och förstärka deltagarens självständighet/oberoende, deltagarens resurser/styrkor och deltagarens möjligheter till ett arbetsliv. Arbetsterapeuten/fysioterapeuten har även en viktig roll inom teamet som en intern samarbetspartner för handledarna vid våra enheter och vid den gemensamma kartläggningen av deltagarens ärende vid inskrivning till det Förstärka samarbetet. Kvalifikationskrav • För anställning som legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut på Yrkesresurs krävs legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. • Minst 1 års erfarenhet inom yrket som arbetsterapeut/fysioterapeut. Personliga egenskaper Vi söker dig som är: • självgående • samarbetsinriktad • samverkansinriktad • lösningsfokuserad • noggrann och effektiv Du har en personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Yrkesresurs medarbetarkriterier: Medarbetare på Yrkesresurs tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten, anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser och tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring. Förutom de krav vi ser att du har, lägger vi för denna befattning också stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Anställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning. Tjänsten kan också anpassas till lägst 87,5% tjänstgöringsgrad. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Vänersborg Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om oss på vår hemsida www.yrkesresurs.se. Ansökan Välkommen med din ansökan snarast.

Yrkesresurs i Västra Götaland Ekonomisk fören

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-04
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!