LetsGig & Mecenat
Gigg från: Boverket

Enhetschef till enheten för plan och bygg

  • Övrigt

Karlskrona

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 260 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare. ARBETSUPPGIFTER Då vår nuvarande enhetschef går vidare till nya utmaningar, söker vi en ny chef till enheten för plan och bygg. Inom enheten samlas kompetens för detaljplan, lov och byggprocessfrågor med fokus på lagtolkning, vägledning och utbildningar. Som chef på Boverket leder du din enhet utifrån ett helhetsperspektiv och Boverkets roll i samhället. Du har en tydlig arbetsgivarroll med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du har direkt personalansvar för drygt 20 medarbetare och rapporterar till avdelningschefen för Verksamhetsavdelningen. Tillsammans med de övriga enhetscheferna ingår du i Verksamhetsavdelningens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av avdelningens verksamhet. Som enhetschef är du ansvarig för den långsiktiga strategiska utvecklingen av verksamhet och personal i syfte att säkerställa att Boverket är redo att leverera i såväl nuvarande som kommande uppdrag. Boverket arbetar utifrån en matrisorganisation där de större uppdragen leds av Uppdragsavdelningen med resurser från flera enheter. Vi ser gärna att du har intresse för, eller en bakgrund kopplat till Boverkets ansvarsområden, för att på så vis få en god förståelse för din enhets verksamhet samt helheten. Ditt fokus är dock på arbetsgivarfrågor och ledarskap, och du leder en grupp med hög expertkunskap, främst inom regelverket kring detaljplanering, lov- och byggfrågor. Du arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet i matrisorganisationen och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap, gärna från offentlig verksamhet eller från annat utvecklingsarbete. Du har tidigare erfarenhet från chefsroller med personalansvar, alternativt har du flerårig erfarenhet av ledarskap i annan form, exempelvis som projektledare för stora projekt där dina egenskaper och potential som ledare bedömts som goda. Du är skicklig i att leda och motivera medarbetare att nå uppsatta mål på kort och på lång sikt. Vi värdesätter att du har kunskap och erfarenhet av förändringsarbete, samt förmåga att motivera medarbetare och samarbetsparter i förändringsprocesser. I grunden har du en relevant akademisk utbildning. Du är drivande, tydlig och engagerad. Du tar ansvar, agerar och fattar beslut. För att lyckas i rollen som enhetschef hos oss är det viktigt att du är lyhörd och duktig på att kommunicera, utveckla kontakter, skapa nätverk och föra dialog. Du är genuint intresserad av människor, och tycker om att se människor växa! Det är särskilt viktigt att ditt ledarskap uppmuntrar till delaktighet för att ge tydliga, väl förankrade prioriteringar i arbetet. Stort fokus ligger på samarbetsförmåga och att alltid arbeta utifrån en helhetssyn. Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor! ÖVRIGT För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlig-hetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare. Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Boverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!