LetsGig & Mecenat
Gigg från: Malmö kommun

Stödpedagog

  • Vård & assistans

Malmö

Ref: 20211039 Arbetsuppgifter Som stödpedagog ska du implementera arbetssätt och metoder i verksamheten samt ge stöd och service efter brukarnas behov och önskemål utifrån individuella genomförandeplaner. Stödinsatserna utgår från brukarens individuella behov för att främja brukarens integritet och delaktighet i beslut och utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Vidare stödjer du den enskilde genom att följa med på olika sociala aktiviteter. Du samverkar med brukarens nätverk, övrig personal, sjuksköterska och andra samarbetspartners såsom INM, öppenvårdsmottagning både inom RPK och psykosenheten. Vi arbetar i team och utför dokumentation i dokumentationssystemet Lifecare. I din roll som stödpedagog ingår även att arbeta aktivt med återhämtning och MI. Vi arbetar förebyggande då det gäller vår arbetsmiljö genom SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi utvecklas som verksamhet utifrån långsiktiga och kortsiktiga mål, som vi tillsammans byggt upp utifrån vårt LSS-uppdrag. Kvalifikationer För att arbeta som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng, inom området social omsorg, psykiatri, funktionshinder eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med målgruppen minst ett år är ett krav.  Vi ser följande som meriterande: - MI-utbildning och/eller utbildning i återhämtning. - Tidigare erfarenhet av stöd till personer med psykossjukdomar och/eller missbruk. - Kunskap/erfarenhet kring kognitiva funktionsnedsättningar. - Tidigare erfarenhet av arbete inom LSS.  Som person lägger vi stort värde på om du är trygg i dig själv och har ett respektfullt och varmt förhållningssätt samt att du är tydlig och kommunikativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Om arbetsplatsen Tjänsterna avser placering på Humlegatans och Gråbrödersgatans LSS-boenden. På boendena bor personer med psykiska funktionshinder enligt personkrets 3. Verksamheten erbjuder brukarna stöd till återhämtning och bygger på värderingar som självbestämmande, delaktighet och utvecklingspotential. Personerna bor i gruppboende i egna lägenheter och är beviljade insatsen bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9 för vuxna. Boendet är bemannat dygnet runt. Verksamheten följer utöver LSS-lagen, Malmö stads egen-LSS-plan och politiskt styrda effektmål. Arbetet med brukaren grundas på den enskildes genomförandeplan, vilken upprättas tillsammans med brukaren utifrån hens behov av stöd och service. I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?  Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 4 Övrigt Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.  För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Vi kommer att ha löpande intervjuer och välkomnar din ansökan snarast.

Malmö kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!